Elektrik ve Jeoloji Mühendisleri Odaları: “Bilime Özgürlük”

Elektrik Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ayrı ayrı yayınladıkları bildirilerle TUBİTAK’ta Darwin’e sansür uygulanmasını kınadılar ve bilime özgürlük istediler.

 

BİLİME ÖZGÜRLÜK

AKP Hükümeti‘nin bürokrasinin en küçük kademelerine varıncaya kadar yürüttüğü kadrolaşma ve baskı politikaları üniversitelere, yargıya, medyaya ve meslek örgütlerine uzanırken, TÜBİTAK bünyesindeki Bilim ve Teknik Dergisi‘ne yapılan müdahale bardağı taşıran son damla olmuştur.

“Evrim Teorisi” ile Biyoloji Bilimi‘nde çığır açan ünlü bilim insanı Charles Darwin‘in 200. doğum yılı olan 2009 yılı UNESCO tarafından Darwin Yılı ilan edilmiş olup, tüm dünyada sempozyumlar, festivaller ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Türkiye‘de ise ismi “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” olan TÜBİTAK‘ın Bilim ve Teknik Dergisi‘nin kapağı değiştirilerek, Darwin‘i ve bilimsel çalışmalarını anlatan 15 sayfalık yazılara sansür uygulanmıştır. Ülkemizde adım adım örülen gerici zihniyet, bilimsel bir dergiye müdahale ederek, hem bilimin özgürlüğünü hem yayın özgürlüğünü yok etmektedir.

İçindekilere de Sansür

Sansürlenerek bayilere dağıtılan dergide yalnızca “Charles Darwin‘in Doğumunun 200. Yıldönümü” başlığı altında 2 sayfalık bölümde TÜBİTAK‘ın daha önceki yıllarda yayımladığı Darwin, Evrim ve Biyoloji alanına yönelik 14 kitabın tanıtımına yer verilmiştir. Uygulanan sansür derginin kapak tasarımının ve yazılarının atılmasıyla kalmamış, TÜBİTAK‘ın Darwin ve ilgili kitaplarının tanıtıldığı bu bölümün içindekiler sayfasında okuyucuya sunulmasına dahi tahammül edilmemiştir. Tüm dergideki konu başlıklarına ayrı ayrı yer verilen içindekiler bölümünde yalnızca Darwin‘le ilgili 2 sayfalık kitap tanıtım kısmı atlanmıştır.

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi‘ne yönelik sansür uygulaması buzdağının görünen kısmıdır. Asıl süreç TÜBİTAK‘ın özerk yapısına yönelik AKP iktidarı dönemindeki müdahale ile başlamıştır. TÜBİTAK Bilim Kurulu‘na atanan üyelerin seçimi geçen yıl TBMM‘den geçirilen yasa ile Başbakan‘a bağlanmıştır.

AKP iktidarıyla yaygınlaşan baskıcı ve sansürcü anlayışı kınıyor, özgürlüklerin “din ve inanç hürriyetinden” ibaret olmadığını anımsatmayı görev biliyoruz. Bundan 1.5 asır önce Türlerin Kökeni adlı kitabı yayımlanan Darwin‘e ve fikirlerine 2009 yılında özgürlük istemek zorunda kalmaktan utanç duyuyoruz. Bilimsel çalışmalara, yayınlara özgürlük talebiyle, bu sansür uygulamasında rolü olan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
11.03.2009

 

 

BİLİM İÇERİ…
AKILDIŞILIK VE HURAFE DIŞARI….
BİLİME ÖZGÜRLÜK

 

Darwin yılı ilan edilen 2009 yılı için hazırlanan Tubitak Bilim ve Teknik Dergisi  gerici yönetim tarafından müdahale edilerek içeriği ve kapağı değiştirilmiştir.

Darwin‘in 200. doğum günü ve Türlerin Kökeni adlı eserinin 150. yayınlanış yıldönümü sebebiyle Mart sayısında Darwin ve Evrim özel dosyası hazırlanmıştı.

Hurafe ve gericiliğin akıl tutulmasıyla derinleşmiş anlayış, önce yasasını değiştirmeye sonra isminden bile rahatsız olmaya başlamış ve  TUBİTAK ‘ın bilimsel nitelikli dergi içeriğine bile müdahale edebilir duruma gelmiştir. Bu durum iktidar sahiplerinin ve anlayışlarının bilimden ve gerçeklerden ne kadar korktuklarını bir kez daha gözler önünde sermiştir.

Bilimden uzak, hurafe ve dogmalarla donatılmış kitapları ilköğretimden TBMM ye kadar sokan gerici düşünce Darwin‘in resmine bile tahammül edememiştir.

Doğanın, toplumun, evrenin diyalektik birliği ve bütünlüğü içerisinde bilimsel verilerle açığa çıkarılan gerçeklerin hiçbir iktidar tarafından karanlıkla örtülemeyeceği bilinmelidir. Akıl ve bilim yerine metafiziği yerleştirme çabalarının politik bir tercih olduğunu ve egemenlerin işine yaradığının bilincinde olan akıl ve bilimden yana aydın sorumluluğu içinde olanlar buna izin vermeyecektir.  

Uygulanan bu sansür ve gerici politikaları şiddetle kınıyor, gericiliğin değil bilim ve aklın üstün geleceğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bilimsel kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özgür medya  ve yargı organları iktidar alanı olarak kullanılamaz. İktidar sahipleri bilimsel çalışmalar yapmak üzere yetkilendirilmiş kurumları kontrol altında tutma isteğinden vazgeçmelidir.

 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

11.03.2009