Mimarlar Odası:”Kentlerimizin Geleceği İçin Kent Suçlarına Yönelik Yürüttüğümüz Mücadeleyi Her Koşulda Sürdüreceğiz!”

30.11.2008 tarihinde parti toplantısında konuşan Sayın Başbakan Tayyip ERDOĞAN, konuşmasının bir bölümünde meslek odalarının ve özellikle odamızın adını vererek, bizleri belediye uygulamalarının önünde engel yaratmakla ve ideolojik davranmakla suçlamıştır.

Sayın Başbakan öncelikle şunu iyi bilmelidir: TMMOB Mimarlar Odası, hükümetinin mimarlıktan sorumlu devlet bakanlığı değildir. Mimarlar Odası siyasi bir yapılanma olmayıp gücünü Anayasadan alan, kamu yararına hizmet eden bir mesleki uzmanlık kurumudur. Kuruluşundan bu yana geçen 54 yıldır kente karşı suç niteliği taşıyan düşünce ve uygulamalara hoşgörü göstermeyen Odamız, Türkiye’nin mimarlık meslek kuruluşudur. Ülkemizdeki yapılaşma ile ilgili tüm kentsel uygulama ve kararları yakından takip etmek, incelemek, irdelemek ve gerekirse hukuki yollara başvurmak Odamızın temel yükümlülüğüdür. Bu görevimizi, elbette İdareye hoş görünmek veya zıtlaşmak için değil, toplumsal sorumluluğumuz gereği yapmaktayız.

Sayın Başbakan belediye uygulamalarının sürekli yargıya taşınmasından şikâyetçi olmaktadır. Çağdaş, demokratik ülkelerde bir başbakanın, hukuk devletinde yargıya gidilmesinden, yargının kararlarından yola çıkarak bir meslek odasını halka şikâyet etmesi alışık olunmayan bir yaklaşımdır. Bizler bu davaları sadece kendisinin iktidarında olduğu belediyelere değil, mesleğimizle ilgili hatalı uygulamalar içerisine giren tüm belediyelere açmaktayız. Eğer bu davaların çoğu kendi partisinin belediye yönetimlerini kapsıyor ise bunu herkesten önce Başbakanın oturup ciddi olarak düşünmesi gerekmektedir.

Belediyelerimizin ellerindeki çok ciddi olanakları kent suçu niteliğindeki gösterişli yatırımlara yönlendirip toplumun aldatılmaya çalışıldığı günümüz uygulamalarını onaylamamız bizlerden beklenmemelidir. Kentlerimiz yerel yöneticilerin her isteğini yapabileceği boş arsalar değildir. Yerel yönetimler katılımcı, şeffaf ve bilimselliği öne çıkaran bir süreci izleyip uygulamalarına yansıtırlarsa, elbette bu sorunlar oldukça azalacaktır. Bu bilinçle kentlerimize yaklaşmalı, bu bilinçle hareket edilmelidir.

İktidarın Odaların etkinliğini azaltacak yasal düzenleme hazırlıkları içinde olduğunu bildiğimiz bir süreçte, en yetkili ağızdan sunulan bu yaklaşımın; bu düzenleme için bir gerekçe oluşturma gayreti olduğu da anlaşılmaktadır. TMMOB Mimarlar Odası, tüm bu girişimlere karşın, kimseden talimat almadan; arsa ve arazi yağmasına, kentsel talana, kente karşı işlenen suçlara karşı, çağdaşlıktan, bilimden, demokrasiden ve halktan yana tavrını, bu güne kadar sürdürdüğü gibi, bundan sonra da hukuk çerçevesinde mücadelesini sürdürecektir.

 

TMMOB MİMARLAR ODASI

02.12.2008