Dünya Gıda Günü’nde “Açlık: Utancın Tarihsel Adı” Sempozyumu
Spread the love

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa bir sempozyum düzenlenecek.

“Açlık: Utancın Tarihsel Adı” başlığını taşıyan BM Gıda ve Tarım Örgütü temsilcisinin de katılacağı sempozyumda “Türkiye’de Açlık Tehlikesi Ve Üretim İlişkileri”, “Güvenli Gıdaya Erişim Ve Bilgi Edinme Hakkı” başlıklarında oturumlar düzenlenecek. Oturumların ardından “Yeni Gıda Yasası ve 12. Fasıl Müzakere Süreci” başlıklı bir panelle devam edecek sempozyum, 16 Ekim Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sempozyumun detaylı programı şu şekilde:

09.00-09.30 Kayıt

09:30 – 11:00 Açılış Konuşmaları
R.Petek ATAMAN Gıda Mühendisleri Odası Başkanı
Mehmet BESLEME Kimya Mühendisleri Odası Başkanı
Dr. Turhan TUNCER Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
Mehmet SOĞANCI TMMOB Başkanı
Mustapha SINACEUR FAO Temsilcisi
Bülent TANIK Çankaya Belediye Başkanı
Dr. M. Mehdi EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı (katılımları halinde)

11:00 – 11:15 FAO-Özel Sunu
“Dünyada Açlık, Yapılanlar, Yapılması Gerekenler”

11:15 – 11:30 Kahve Arası

11:30 – 12:50 I. OTURUM “TÜRKİYE’DE AÇLIK TEHLİKESİ VE ÜRETİM İLİŞKİLERİ”
OTURUM BAŞKANI Prof Dr. Ekrem KÜN/Emekli Öğretim Üyesi

11:30 – 11:50 “Gıda Sanayi” Boyutu
Doç Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü

11:50 – 12:10 “Tarımsal Üretim” Boyutu
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ
Hacettepe Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Bölümü

12:10 – 12:30 “Uluslararası Düzen ve Açlık İlişkisi” Boyutu
Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN
Abant İzzet Baysal Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Bölümü

12:30 – 12:50 Tartışma

12:50 – 14:00 Öğle Yemeği Arası

14:00 – 16:00 II. OTURUM “GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİM VE BİLGİ EDİNME HAKKI”
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. İlbilge SALDAMLI / Emekli Öğretim Üyesi

14:00 – 14:20 “Dünyadaki Gıda Denetim Sistemleri ve Karşılaştırmalar”
Dr. Bediha DEMİRÖZÜ
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

14:20 – 14.40 “GDO Sorunsalı”
Prof. Dr. Murat ÖZGEN
Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

14:40 – 15:00 “Tüketici Boyutu, Bilgilenme Hakkı ve Medyanın Sorumluluğu”
Umut ÖZDİL
Bu Toprağın Sesi Program Sunucusu

15:00 – 15:20 “Gıda Güvenliği İle İlgili Gündemde Olan Konular”
Doç. Dr. Ümran UYGUN
Hacettepe Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü

15:20 – 15:40 Tartışma

15:40 – 16:00 Kahve arası

16:00 – 18:30 PANEL “YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ”

PANEL BAŞKANI

Dr. Z. Meftune EMİROĞLU / Ziraat Mühendisi

PANELİSTLER

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yetkilisi
Petek ATAMAN – TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı
Mehmet BESLEME – TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı
Fatih TAŞDÖĞEN – TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası – Y.K.Yazman Üye
Fatma CAN SAĞLIK – ABGS Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanı
Selçuk MARUFLU – TUGİS Genel Sekreteri
Ali ÇETİN – TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Aziz EKŞİ- Ankara Ü. Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
18:30 – 20:00 Kapanış Kokteyli


Spread the love