Dudullu’da Mühendisler Kurultay Hazırlık Toplantısında Biraraya Geldi

TMMOB Ücretli İşsiz Mühendis Mimar Şehir Plancıları Kurultayı yaklaşırken hazırlıklar İstanbul’da da hızlandı. Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde çalışan mühendisler İMES Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda çalışma yaşamlarındaki durumlarını konuşmak ve çözüm üretebilmek için bir araya geldi.

Kurultay yürütme kurulunun düzenlediği toplantı 7 Eylül 2009 Pazartesi 12.00-14.00 arasında 33 kişinin katılımıyla gerçekleşti.  Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Erhan Karaçay’ın konuşmasının ardından söz toplantı katılımcılarına verildi.

Söz alan mühendisler düşük ücretlerden, ücretleri ödenmeyen fazla mesailerden, esnek çalışmadan söz ettiler. Düşük ücretlere karşı bir asgari ücret tarifesinin olması gerektiği vurgulandı. İşverenle imzalanan iş sözleşmelerinde TMMOB’nin de bir şekilde taraf olması gerektiği vurgusu yapılarak özellikle organize sanayi bölgeleri gibi çalışma yerlerinde TMMOB iş yeri temsilciliklerin oluşturmak talebi sorunları giderebilmek için açığa çıkan çözüm yollarından birisi oldu. Büro tescil yönetmeliklerinin yeniden gözden geçirilmesi ve iş alanları ile ilgili olarak mühendis çalıştırmadan faaliyet sürdüren bürolarla ilgili denetim ve yaptırımların bir an önce hayata geçmesi vurgulandı. Esnek çalışma saatlerine karşı yürütülecek etkili çalışma ile işsizliğe karşı da etkin bir çalışma yapılabileceği söylenenler arasındaydı.

Toplantı 26 Eylül 2009 Cumartesi günü, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum’da gerçekleştirilecek Özel Sektör Çalışanı ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultay Hazırlık Toplantısı’na çağrı ile sonlandırıldı.

politeknik.org.tr