DİSK-TMMOB-TTB: “Demokratik Muhalefet Baskıyla Sindirilemez!”
Spread the love

DİSK, TMMOB ve TTB, KESK Genel Merkezi’ne yönelik arama ve gözaltılar üzerine 28 Mayıs 2009 tarihinde Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklama, TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu tarafından okundu.
Siyasal iktidar karar vermeli:

Baskıcı-otoriter sistem mi?

Özgürlükçü demokratik Türkiye mi?

Demokratik muhalefet baskıyla sindirilemez!
Bugün erken saatlerde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK‘in Genel Merkez binasına ve çeşitli illerde KESK üyesi sendikalara yönelik operasyonlar yapılmış, KESK yönetici ve üyelerinden bir kısmı gözaltına alınmıştır.
KESK, Uluslararası Sendikalar  Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesi olan ve ülkemizde çalışma yürüten 4 sendikal konfederasyondan birisidir.
KESK, tüzüğü, çalışma programı, emek, demokrasi ve barış mücadelesinde bugüne dek izlediği politikasıyla saygınlık kazanmış sendikal bir demokratik kitle örgütüdür.
KESK, baskıcı-otoriter yönetime karşı özgürlükçü, demokratik bir Türkiye özlemini temel alan bir emek örgütüdür.
Demokratik kitle örgütleri, üyelerinin siyasal inanç, dil, din farklılıklarına bakmadan çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefleyen, bir sivil baskı unsuru olarak ülkesinin geleceği ile ilgili politikalarının gerçekleşmesi için çaba harcayan örgütlerdir.
Bu bütün dünyada da  böyledir, Türkiye‘de de böyledir.
Faaliyetleriyle açık, konumuyla demokratik işlerliğe sahip bir örgüte yönelik baskınlarla temel hak ve özgürlüklere yapılan saldırı, darbeci zihniyetin, baskıcı-otoriter bir özlemin dışa vurumudur.  
Yapılan saldırı “suçlu olmasalar da potansiyel taşıyorlardı” anlayışı ile kamuoyunu yönlendirmek, bütün muhaliflerini ise bu uygulamalarla sindirmek   isteyen tehlikeli bir yolun ifadesidir.
Siyasal iktidarı uyarıyoruz; demokrasi mücadelesinin önünü tıkamaya, özgürlük sesinin kısılmasına yönelik baskılara değil, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha çağdaş bir toplum çağrılarına kulak vermelidir.
Çünkü tarihte baskı ve şiddet hiçbir demokrasi mücadelesini engellemeye yetmemiştir.  
Biz DİSK – TMMOB – TTB  olarak, emek, demokrasi ve barış mücadelesinde bugüne dek omuz omuza yürüdüğümüz ve yarın da yürüyeceğimiz KESK‘e yönelik, baskıları şiddetle kınıyor, gözaltına alınan sendika yöneticilerinin ve üyelerinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.
 
 
DİSK – TMMOB – TTB

Spread the love