ÜİMMŞP Kurultayı MMO İstanbul Şube Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı

Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı hazırlıklarının geliştirilmesi amacıyla MMO İstanbul Şubesi’nin aldığı karar doğrultusunda MMO’nun İstanbul’daki 6 temsilciliğinde 15-25 Mayıs tarihleri arasında bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Her toplantıya 15-20 arasında olmak üzere, toplamda 100 civarında üye bilgilendirme toplantılarına katıldı. Katılımın ağırlığını özel şirketlerde çalışanlar oluşturdu.

Toplantılarda ilk olarak MMO adına Kurultay Yürütme Kurulu’nda yer alan Metin Şen ve Mustafa Şimşek tarafından sunuşlar yapıldı. Sunuşlarda Kurultay’ın amacı ve ana başlıkları aktarıldı. Sunuşların ardından sorular ve düşüncelere geçildi. Politeknik aktivistleri de toplantılara katılarak düşünce ve önerilerini paylaştılar.

Üyelerin soruları işsizlik oranları, krizden etkilenme düzeyleri gibi konularda daha fazla veri toplanması gerektiğini gösterdi. Zaman zaman işyerlerinde karşılaşılan sorunlara karşı hakları içeren sorular soruldu. Katılımcılar kendilerinin somut olarak karşılaştığı haksızlıklar üzerine örnekler verdi: Ücret düşürme, ücretsiz izin, tazminatsız işten çıkarmalar, ücretsiz fazla mesailer, hak talebinde bulunan işçilerin işten çıkartılması yönündeki baskılar, ücretlerin düzensiz ödenmesi, sigortaların asgari ücret üzerinden yatırılması…

Sendikaların mühendislere ve mühendislerin sendikalara bakışı üzerinde de tartışıldı. MMO’nun İş-Mühendis Bürosu ve hukuk desteği çalışmalarının içeriği ve etkinliği üzerinde duruldu. Hukuk desteğinin genişletilmesi önerileri getirildi. Ayrıca TMMOB’nin ücretli mühendislere dönük çalışmalarının yetersizliği eleştirileri yapıldı.

Toplantılar, bu adımın bir başlangıç olduğu Kurultay sürecinde tüm arkadaşların önerilerinin beklendiği dile getirilerek sonlandırıldı.

Çoğunluğu ücretli olan 19 bin üyeli MMO İstanbul Şubesinin yaptığı toplantılar konunun gündemleşmesini sağlaması açısından yararlı olsa da katılımın bu kadar düşük olması, örgütlenme ve ilişkilerdeki sorunu bir kez daha gösterdi. Son dönemde alışılan cep-mesaj, e-posta ve zaman zaman üyeye telefonla çağrı yapma yönteminin sınırlarına gelinmiş durumda. MMO İstanbul Şubesi tarafından 3 veya daha fazla mühendisin çalıştığı işyerlerinde 72 işyeri temsilcisi atanmış olmasına rağmen Kurultay için bu temsilciliklerin çalışmıyor olması önemli bir eksiklik.

politeknik.org.tr