DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Barış İçin Sokaklardaydı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaşanan savaş ortamı karşısında barışın egemen kılınması talebiyle bugün (19 Aralık) tüm Türkiye’de eylemdeydi.

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB son günlerde tırmanan şiddet olaylarına, bir arada yaşama iradesine zarar veren milliyetçi ve şovenist politikalara karşı bugün tüm Türkiye’de sokağa çıktı.

Ankara
Ankara muhalefeti bugün saat 14.00’de TMMOB, KESK, DİSK ve TTB’nin çağrısı ile Kolej Meydanı’nda toplanarak SSK İş Hanı’na yürüdü. “Şimdi Barış Zamanı” pankartıyla yürüyen yaklaşık 250 kişi şovenizme karşı sloganlarla çözümsüzlük siyasetini, savaş çağrılarını, DTP’nin kapatılmasını, sokaklardan yükselen linç görüntülerini protesto etti.

Katılımcılar adına basın açıklamasını yapan TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, halkların birbirine karşı kışkırtıldığı bir sürece girildiğinin altını çizerek “bu karanlık oyunun birinci sorumlusu AKP iktidarıdır” dedi.

Soğancı; “Eğer siyasi iktidar, toplumsal sorunların çözümüne dair barışçı yöntemlere dayanan demokratik bir çizgi izlemek istiyorsa öncelikle sürüklendiğimiz kaos ortamına derhal müdahale etmeli; halkların bir aradalığını zedeleyecek, savaşın ve nefretin dilinin toplumsal hayatımızın merkezine yerleşmesini engelleyecek adımlar atmalıdır” diye konuştu. Başta hükümet olmak üzere siyasi partileri, toplumsal kurumları, tüm emek ve meslek örgütlerini, aydınları, sorunların çözümü yönünde barışı esas alarak barış sürecinin örülmesine katkı sağlamaya çağırdı.

İstanbul

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin “Barış için birleşik mücadle çağrısıyla Taksim Tramvay Durağı’nda toplanan 500 kişi “TEKEL’den Muş’a şiddet ve terörü kınıyoruz! Özgür, demokratik bir ülkede birarada yaşamı savunmak için birleşik mücadeleye çağırıyoruz” yazılı pankartın arkasında Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüş boyunca “Silaha değil sağlığa bütçe”, “Susma haykır halklar kardeştir”, “Türk, Kürt, Ermeni, yaşasın halkların kardeşliği”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Bıji bıratiya gelan”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “TEKEL işçisi yalnız değildir” sloganları sık sık atılırken çevreden geçenler alkışlarla eylemi destekledi.

Galatasaray Meydanı’na geindiğinde basın açıklaması yapıldı. Ortak basın açıklamasını TTB Genel Başkanı Gencay Gürsoy okudu. Gürsoy, AKP’nin açılım adı altında başlattığı sürecin yerini halkların birbirine düşürüldüğü bir ortmın aldığını söyledi. Linç kültürünün giderek sokağa egemen olduğu bir otamda DTP’nin kapatılmasının kaygı verici olduğunu ifade eden Gürsoy, ülkedeki sorunlu demokrasinin bir kez daha yara aldığını belirtti. Kalabalıklar üzerine silahla saldıranların serbest bırakılmasının linçin önünü açtığa değinen Gürsoy, hükümetin hak arayan işçilere karşı ağır şekilde şiddet kullanırken, linç çetelerine karşı herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Ülkenin içine sürüklendiği durumun başlıca sorumlusu AKP iktidarı olduğunu söyleyen Gürsoy, AKP’nin, Alevi Çalıştayı’na Maraş Katliamı’nın birinci sanığını davet etmesini örnek göstererek sorun çözmedeki samimiyetsiz tavrına işaret etti. Gürsoy açıklamasını, savaşa karşı barış için, tüm güçleri çaba göstermeye ve katkı sunmaya çağırarak bitirdi.

Eyleme, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, Sürekli Devrim Hareketi, BDSP, ESP, SDP ve DİP Girişimi katıldı.

Mersin
Son günlerde artan şiddeti, şovenist politikaları ve linç kampanyalarına karşı Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bir basın açıklaması yaptı. Mersin KESK binası önünde toplanan 500 kişi, alkış ve sloganlarla Taş Bina önüne kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında ülkede tırmanan şiddet olayları ve linç kampanyaları kınanırken, AKP’nin TEKEL, itfaiye ve demiryolu emekçilerine yönelik saldırıları da kınandı.

Urfa
Irkçı saldırılara ve AKP’nin işçilere yönelik şiddetine karşı Urfa’da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada ırkçı saldırılar karşısında sesini çıkartmayan AKP’nin ülkedeki şiddet ortamının başlıca sorumlusu olduğu ifade edilirken AKP’nin işçilere yönelik saldırıları da kınandı. Açıklamada DTP’nin kapatılması protesto edilirken, AKP’nin siyasi partilere yönelik kapatma davalarına karşı hiçbir adım atmaması da eleştirildi. Eylem boyunca “Çözüm savaşta değil barıştadır”, “Devlet terörüne son, Aydın Erdemlere yaşam” yazılı dövizler taşındı.

kaynak: sendika.org