DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Susmayacağız!
Spread the love

AKP’nin baskı politikalarına karşı 18 Mart 2011 Cuma günü DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirecek.
 
Bugün (15 Mart 2011) yapılan basın toplantısıyla duyurulan eylemlerin hazırlıkları “Özgür, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için şimdi susmanın değil ses çıkarmanın zamanıdır” vurgusu ile sürdürülürken ‘Susmayacağız’ diyen herkese katılım çağrısı yapıldı.
Açıklamanın tam metni şu şekilde:

SUSMAYACAĞIZ!

AKP, sermaye yanlısı ekonomik politikaları ve kendi ideolojisini topluma dayatması doğrultusundaki iki yönlü saldırısını artırarak sürdürmekte; ‘ileri demokrasi‘ masallarıyla tüm temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alarak kendi derin devletini yaratmaya çalışmaktadır.

Anayasa referandumu yapılırken, AKP‘nin istediği değişimlerin 12 Eylül Anayasasından bir farkının olmadığını, yeni bir vesayet sistemi oluşturulacağını ve yeni hak kayıplarına zemin hazırlandığını söylemiştik. Ve aradan uzun bir süre geçmeden görülüyor ki; AKP darbe dönemlerini aratmayan yöntemlerle emekçilere, gençlere, gazetecilere yönelik saldırılarında ve muhalefeti bastırmaya, sindirmeye yönelik baskı politikalarında hız kesmemiştir.

İnsanların kendini savunma hakkının dahi elinden alındığı, daha yargılama gerçekleşmeden medya kanallarında suçlu ilan edildiği, sınır tanımaz bir hukuksuzluğun hüküm sürdüğü, adeta kimsenin nefes alamadığı, yeni bir otoriter yönetimin oluşturulduğu bir sürece giriyoruz.

İleri demokrasi düzenine geçildiği söylenen referandumun hemen ardından;

– Üniversitelerde söz ve karar hakkını, bilimsel, parasız ve anadilinde eğitimi savunan öğrenciler polis şiddeti ve iktidarın tehditleri ile sindirilmeye çalışıldı. 
– Sermayenin istemleri doğrultusunda kabul edilen ‘Torba Yasa‘ ile emekçilerin haklarına yönelik yeni saldırılar gerçekleştirildi; buna direnen emekçilerin önlerine barikatlar kuruldu. 
– Kürt sorununda bir tasfiye operasyonuna dönüştürülen ‘demokratik açılım‘ sürecinin sonucunda yeni bir çatışma ve savaşın eşiğine gelindi. 
– Düşüncelerini açıklayan, AKP‘nin düzenini ve cemaati eleştiren gazeteciler ‘terör örgütü‘ üyeliğinden gözaltına alınarak tutuklandı.

AKP, kendi medyasını, polisini, yargısını yaratarak herkesi dinleyen ve izleyen büyük bir gözaltı düzeni, kendisine biat eden bir toplum yaratmaya çalışıyor. AKP politikalarına karşı çıkan herkes şimdi sıranın ne zaman kendisine geleceğini düşünüyor.

Evet, sözün bittiği yerdeyiz.

Şimdi ya ses çıkararak demokrasi ve özgürlüklerimizi savunacağız ya da sıranın kendimize gelmesini bekleyerek suskunluk içinde boğulacağız.

Her geçen gün büyüyen bu karanlığa ve baskılara karşı özgür, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için şimdi susmanın değil ses çıkarmanın zamanıdır. Şimdi birlikte ses çıkarmanın zamanıdır.

Emek-meslek örgütlerine, demokrasi güçlerine, “insandan, emekten ve özgürlüklerden” yanayım diyen siyasal partilere, “Susmayacağız” diyen herkese çağrımızdır:

İstanbul‘da, Ankara‘da ve İzmir‘de 18 Mart 2011 Cuma günü saat 12.30‘da eş zamanlı olarak, birlikte yapacağımız kitlesel basın açıklamamıza katılarak sesimizi birleştirelim, büyütelim.

Hep birlikte haykıralım: SUSMAYACAĞIZ! DİRENECEĞİZ!

  

DİSK-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
KESK-Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
TMMOB-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TTB-Türk Tabipleri Birliği 
politeknik.org.tr 

Spread the love