DİSK-KESK-TMMOB-TTB: “Kar Değil İnsan… IMF-DB Defol”

Öncelikle sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Değerli basın emekçileri

IMF ve Dünya Bankası, yıllık toplantısını bu sene 6-7 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yapacak.

Dünya’nın dört bir yanından gelecek olan bakanlar, maliye ve merkez bankası bürokratları, uluslararası finans ve sermaye çevrelerinin temsilcileri, bu kurumların politikalarını tartışmak ve ileriye dönük politikalarını tartışmak için bir araya gelecekler.

Bu toplantılar öncesinde uluslararası sermaye çevrelerinin temsilcileri ve bürokratların bir araya geleceği çeşitli seminerler yapacaklar ve kendi çıkarları adına oluşturdukları politikalarını tüm dünyanın gözleri önünde savunmaya çalışacaklar.

Değerli basın emekçileri

Ama bizler onları iyi tanırız, yıllardır hayatımızın bir parçası onlar, en son yaşadığımız küresel ekonomik krizin ve yıllarca dünyada yaşanan onlarca krizin sorumlusu onlar.

Bu krizlerden sonra sanki kendi yarattıkları sorunun çözümü kendileriymiş gibi ortaya çıkanlar da yine onlar.

Dünyanın dört bir yanında hastalıktan, ilaç bulamadığı için, hastaneye gidemediği için ölen milyonlarca çocuğun kaderinde onların politikaları vebal altındadır. Eğitimi ticarileştirdikleri için milyonlarca çocuğun okula gidememesinin nedeni de yine bu politikalardır. Milyonlarca işçinin açlık sınırının altındaki bir asgari ücretle yaşamasının, kamuda ve özel sektörde güvencesiz çalışma koşullarının yayılmasının sebebi de yine onlardır.

Yıllarca yapısal uyum programları, niyet mektupları, borçları, faizleri, Sosyal Güvenlik Reformları, Kamu Reformları gibi sözde reformları ile hayatımızın içinde oldukları yetmiyormuş gibi şimdi bir de yoksulluğa yol açan politikalarını tartışmak, daha etkili kılmak ve güven tazelemek için İstanbul’a geliyorlar.

Onlar buyuruyorlar, siyasal iktidarlar uyguluyorlar…

Ama bizler buna sessiz kalmayacağız. Dünyanın tüm emekçileri, ezilenleri, yoksulları adına IMF ve Dünya Bankası politikalarına karşı insandan yana alternatiflerimizi ortaya koyacağız. Yıllarca hayatımızın içinde olduğunuz yeter, bir de sizi şehrimizde istemiyoruz diyeceğiz.
IMF ve Dünya Bankası’na ve onların yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği artıran politikalarına ARTIK YETER diyeceğiz.

29 Eylül Salı günü DİSK-KESK-TMMOB-TTB genel başkanları ortak basın toplantısı yaparak kampanyayı başlatacaklardır.

Kampanya sürecinde, IMF ve DB’nin uzmanlarının tartıştığı ve ülkelerin kaderini belirleyecek konularda, işçilerin, emekçilerin gözüyle, akademisyenler ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla toplantılar gerçekleştirecek yaşanan kriz, kapitalizmin açmazları konularında görüşlerimizi açıklayacak, çalışmalar sergileyeceğiz.

Krizin teğet geçmediği, etkilenenlerin yani işçilerin, işten atılanların, emeklilerin, öğrencilerin, kadınların, tarım emekçilerinin kendi ağızlarından dertlerini anlatacağı “emek kürsüleri” oluşturacağız.

1 Ekim 2009 Perşembe günü IMF buyruklarıyla ve AKP iktidarı eliyle uygulanan sosyal güvenliğin iflasını belgeleriyle gözler önüne serecek, 1. yılında sosyal güvenlik üzerinde oynanan oyunları “protesto edeceğiz. Merkezi olarak İstanbul’da olmak üzere tüm ülkede kitlesel basın açıklamaları, yürüyüşler gerçekleştireceğiz.

3 – 4 Ekim 2009 tarihlerinde “Mahalle etkinlikleriyle” bildiri dağıtımları, panel ve konserler düzenleyecek, emekten yana akademisyen ve konu ile ilgili uzmanların yapacağı akademik çalışmalarla, görüşlerimizi açıklayacağıoz.

6 Ekim 2009 Salı günü merkezi olarak İstanbul Taksim’de ve bütün illerde “IMF VE DB POLİTİKALARINA KARŞI SES VER” başlığıyla kitlesel gösteriler gerçekleştireceğiz.

Değerli basın emekçileri

IMF ve DB dayattığı sermayenin çıkarlarını ve kapitalizmi yeniden onarma girişimlerine, işçilerin, emekçilerin cevabı:
“KÂR DEĞİL, İNSAN” – “KRİZİN ADI KAPİTALİZM” şiarlarıyla “IMF DEFOL” ve “BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN” olacaktır.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB