DİSK-AR: İşçiler daha fazla üretiyor, daha az pay alıyor

DİSK-AR, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) yayımladığı verimlilik ve reel ücret verilerini yorumladı: Üretim artıyor, çalışanların aldığı pay azalıyor, son 11 yılın en büyük farkı yaşanıyor!

DİSK-AR, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından düzenli olarak hesaplanıp yayımlanan Sanayide Birim Ücret Endeksi’nin 15 Mart 2021’da açıklanan verilerini değerlendirdi. DİSK, işçilerin daha fazla ürettiğini, artan üretime rağmen ücret açısından daha az pay aldığını belirtti.

2009 1. çeyreğinde 100 olan saatlik verim endeksi 2020 son çeyreğinde 166,6’ya yükselirken, 2009 1. çeyreğinde 100 olan reel birim ücret endeksi (TL cinsinden) 2020 son çeyrekte 78,8’e gerildi. Diğer bir deyişle 2009 1. Çeyreğinde çalışanların ürettiği değer 66,6 puan artarken, bu üretilen değerden aldığı pay 22,2 puan azalmış oldu. Verimlilik artışında rağmen 2020 4. çeyreğinde yaşanan bu düşüş ile reel ücretler 2009 yılındaki reel ücretlerin neredeyse dörtte biri kadar düşmüş oldu.

Saatlik iş gücü verimi-reel birim ücret makasının açılmasında; çalışma yaşamında mesailerin artması, çalışma sahasında iş gücü azalmasına rağmen aynı üretimin sürdürülmesi, teknolojik gelişmelerle üretimin artması gibi değişkenler belirleyici oldu.

Pandemi döneminde birçok işyerinde kışa çalışma ödeneği uygulaması ve işten çıkarmalar ile çalışan sayıları azaltılmış ancak yürütülen işler devam eden çalışanlarla sürdürülmüştü.

DİSK-AR Raporu için tıklayınız.

politeknik.org.tr