Dikmen Vadisi Halkının Yanındayız

İstanbul’da barınma hakkı mücadelesi veren kent yoksulları yıkım tehdidi altındaki Dikmen Vadisi halkı ile dayanışma çağrısı yaptı 
 
Halkevleri İstanbul Barınma Hakkı Atölyesi yıkım tehdidi altındaki Dikmen Vadisi halkı ile dayanışma amacıyla bir çağrı yayımladı. Atölye Dikmen Vadisi’ne yeni bir saldırı yaşanması halinde, saldırının olduğu gün akşam saat 19.00’da herkesi Taksim Tramvay durağında bir dayanışma eylemi için buluşmaya çağırdı. 

Çağrının tam metni şöyle: 
DİKMEN VADİSİ HALKININ YANINDAYIZ! 
BİZLER DE DİKMEN VADİSİ HALKIYIZ! 
Ya hep beraber ya hiç birimiz! 
Felaketleri sermaye için fırsata çevirmekte ustalaşan AKP iktidarı ve belediyeleri şimdi de depremi fırsata çevirmenin derdinde. Yaklaşık 6 yıldır Melih Gökçek’in kentsel rant yağmasına göğüs gererek barınma hakkı mücadelesini büyüten Dikmen Vadisi halkı, yine büyük bir saldırı ile karşı karşıya! 
Van depreminin ardından, “Oy kaybetmek pahasına da olsa yıkıp yeniden yapacağız” diyerek kentsel dönüşüm projelerinde kararlı olduğunu ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek’e yol gösterdi. Erdoğan’ın söylemlerinden cesaret alan Melih Gökçek, Vadi Halkına karşı büyük bir savaş planını yürürlüğe soktu. Gökçek’in saldırı planını ifşa eden ve “Yıkım demek bizim için ölüm demek. Yaşamımızı savunacağız” diyerek direniş kararlılığını bir kez daha ifade eden Dikmen Vadisi halkı, barınma ve yaşam hakkını savunan herkesi dayanışmaya çağırıyor. 
Bizler İstanbul kentindeki “kentsel dönüşüm” mağdurları, 3. Köprü karşıtları, rant için değil halk için kent isteyenler, emekçilerin doğa, çevre ve kentlerde insanca yaşam hakkını savunanlar olarak biliyoruz ki: Dikmen Vadisi halkına yönelik saldırı, seçim sonrası dönemi “ustalık dönemi” ilan eden ve rant için emekçi halka zarar veren AKP hükümetinin, barınma hakkımıza ve insanca bir kentte yaşama talebimize karşı planladığı yeni saldırıların parçasıdır. Kentsel dönüşüm projeleri ile yapılmak istenen; kentlerin ve AKP yandaşlarının deniz kumuyla inşa ettikleri çürük binaların sağlamlaştırılması değil, kentlerimizi talan edenlere yeni rant alanları açmak ve emekçileri evlerinden, mahallelerinden sürgün etmek, yani emekçileri yok ederek felaket tüccarlığı yapmaktır. 
Barınma hakkı için direnen Dikmen Vadisi halkının yanında olduğumuzu ve yeni saldırılara karşı dayanışmayı büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Bu dayanışmanın gereği olarak, Dikmen Vadisi’ne yeni bir saldırı yaşanması halinde, saldırının olduğu gün akşam saat 19.00’da herkesi Taksim Tramvay durağında düzenlenecek dayanışma eylemine katılmaya çağırıyoruz. 

Metne imza vermek için irtibat: 
Halkevleri İstanbul Barınma Hakkı Atölyesi 
Çiğdem Çidamlı 
cigdem@sendika.org 
0 537 572 14 44 
facebook sayfası: Dikmen Vadisi Halkının Yanındayız 
İmzacı kurum ve kişiler: 
Başıbüyük Doğayı ve Tabiatı Koruma ve Güzelleştirme Derneği 
Çiğdem Şahin 
Derbent Güzelleştirme Yardımlaşma Derneği 
Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği 
İmece Toplumun Şehircilik Hareketi 
İstanbul Halkevleri 
Kocataş Mahalle Derneği 
Konut Hakkı Koordinasyonu 
Maden Mahallesi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği 
Politeknik 
Tozder 
 
 
Kaynak: Sendika.Org