Dereler Ankara’ya Akıyor!

Yaşam alanlarına sahip çıkarak insanca yaşam için mücadele edenler bir kez daha “sularımız, ormanlarımız, topraklarımız bizimdir” demek için 9 Nisan 2011 Cumartesi günü Ankara’da buluşuyor. 
 
AKP hükümetinin yaşam alanlarının bütününe yönelik kar ve rant politikalarına karşı düzenlenen mitingin çağrıcıları Derelerin Kardeşliği Platformu, Munzur Koruma Kurulu-DEDEF, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Bursa Su Platformu, Sinop Nükleer Karşıtı Platformu, Mersin Nükleer karşıtı Platformu, Yeşil Gerze Koruma Platformu, Fethiye Saklıkent Koruma Platformu, Perisuyu Koruma Platformu, Çanakkale Çevre Platformu, GDO’ya Hayır Platformu, 3. Köprü Yerine Yaşamı Savunma Platformu, Hasankeyf Yaşatma Girişimi, EGEÇEP ve Çiftçi-Sen. 
Mitingin buluşması saat 12.00 Ankara Kolej meydanı olarak ilan edildi. 
Miting için hazırlanan çağrı metni şu şekilde:  
Suyuna, Toprağına, Doğal Yaşam Alanlarına Sahip Çıkanlara Çağrımızdır!..

Bütün Dereler, 9 Nisan’da Ankara’ya Akacak…

Doğanın ve Yaşamın Yağmalanmasına Karşı 
9 Nisan Saat:12.00’da Ankara Kolej Kavşağı’ndayız!

Yerli ve uluslararası şirketler, ülkemizin dört bir yanında büyük bir yağma hareketi yürütüyorlar. 
Paranın gücüne iman edenler, doğamıza ve yaşam alanlarımıza el koymak istiyor!.. 
Suyumuz, madenlerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız, yasa ve yönetmeliklerle sermaye sahiplerine devrediliyor… 
Hidroelektrik Santral (HES) projeleriyle, Termik Santrallerle, Güvenlik Amaçlı Sınır Barajlarıyla, Nükleer Santrallerle, Maden Aramalarıyla; Mera, Kıyı ve Orman Kanunlarıyla insanca yaşam hakkımız elimizden alınıyor. 
Hayatlarımız sermaye sahiplerinin insafına teslim ediliyor. Atalarımızın, dedelerimizin yüzyıllardır koruyup kolladığı, bizlere emanet ettiği yaşam alanlarımızdan göçe zorlanarak yurtsuzlaştırılıyoruz…
Bütün bu saldırılar, bulunduğu her yerde yerel halkın direnişiyle karşılaşıyor. Mücadelenin gücü bütünleşerek çoğalıyor! 
Ancak, yaşam alanlarımıza, suyumuza, toprağımıza göz koyanlar durmuyor!..

Bütün Dereler Ankara’ya Akacak!

Anadolu’nun her su gözesi satışa çıkarıldı. Sularımız binlerce yıldır hayat verdiği coğrafyada artık satılık bir mal gibi görülüyor.
Yaşamın temeli olan su, siyasi iktidar ve sermaye gurupları için kâr ve rant aracı olarak görülebilir. Ama bizim için yaşamın ta kendisidir. 
Sularımıza, Derelerimize, Vadilerimize, Ovalarımıza Doğal Yaşam Alanlarımıza yapılan bu vahşi saldırıları durdurmak için Ankara’ya geliyoruz…
Egemenlerin doğamıza karşı yönelttiği hegemonya’ya karşı, doğa haklarını anayasal güvenceye kavuşturmak için Ankara’ya geliyoruz…
Bu çağrı, paranın saltanatına karşı, Derelerin Kardeşliğine inananların çağrısıdır.
Bu çağrı, derelerimize el koymak isteyenlere karşı, su ve yaşam hakkı mücadelesi verenlerin çağrısıdır!
Bu çağrı, ANADOLU’dan, MEZOPTAMYA’ya, TRAKYA’ya kadar, yaşama can veren bütün akarsulardan, vadilerden, derelerden Ankara’ya akma çağrısıdır!

Yaşamın Çağrısına Kulak Ver!

Yaşamı Savunanlar Ankara’ya!..
Bu çağrı, ekoloji mücadelesi veren ve sermayenin başlatmış olduğu yağma hareketinin karşısında mücadele edenlerin çağrısıdır.
Bu çağrı, Suyun ticarileştirilmesine karşı mücadele eden, toprak, su, yaşam ve özgürlük mücadelesi veren tüm yaşam savunucularının çağrısıdır.
Bu çağrı, her türlü uyarıya rağmen nükleer santrallerde ısrar eden anlayışa karşı direnenlerin çağrısıdır.
Bu çağrı, termik santrallerin yıktığı yeryüzü, kirlettiği hava, yok ettiği ormanlar için mücadele edenlerin çağrısıdır.
Bu çağrı, tohumlarımızı çalan, gıdalarımızı enerji olarak yakanlara karşı Gıda Egemenliği çağrısıdır.


9 Nisan Saat:12.00’da Ankara’da Kolaj Kavşağı’nda Buluşalım
Şimdi, mücadele ederek, doğayı ve yaşamı savunanların gücünü, kararlılığını gösterme zamanıdır!
Şimdi, yüzyıllardır doğal yaşam alanlarımıza, yaşadığımız coğrafyaya, bizlere ve doğaya can veren derelerimiz, ırmaklarımız ve nehirlerimiz gibi çağlayarak akma zamanıdır!
9 Nisan günü, paranın iktidarı karşısında Kardeşliğin Gücünü Haykırma Zamanıdır.
SULARIMIZIN satılmasına, tarihimizin ve kültürümüzün yağmalanmasına, bugünümüz ve yarınımızın çalınmasına karşı 9 Nisan 2011 Cumartesi günü Ankara’da Saat:12.00’de Kolej Kavşağı’nda buluşalım…

politeknik.org.tr