TMMOB:”Dünya Japonya’da Yaşananların Paniğinde, AKP Nükleer Santral Peşinde”

Japonya‘da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9,0 büyüklüğünde deprem ve sonrasında oluşan tsunami nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirmiştir. Halen milyonlarca insan; sağlık, beslenme, barınma, temiz su ve diğer yaşamsal gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Yaşanan deprem ve sonrasında oluşan tsunami nedeniyle Fukuşima Nükleer Santralinde meydana gelen hasar sonucunda oluşan radyoaktif sızıntının boyutları da giderek büyümektedir. Nükleer santral savunucuları da dâhil, tüm dünya gelişmeleri panik halinde izlemektedir.
Bugün itibarı ile Fukuşima santralinden sızan radyoaktif maddelerin yarattığı sorunlar bu işin çok bilenlerince(!) dahi açıklanamamakta ya da açıklanmamaktadır. Japonya‘da yaşananlar inkâr politikasıyla gizlenmeye çalışılmaktadır.
Çernobil‘den sonra Fukuşima insanlığın üzerine bir kabus olarak çökmüşken, bu ülkenin siyasi iktidarının başında olanların, Başbakanın ve Enerji Bakanının açıklamalarında  (sanki bilgi birikimleri varmış gibi) hala nükleer santrallerin nesillerinden söz edilerek, sorun yokmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Başbakan nükleer santrallerin risklerini evlerimizde kullandığımız tüplerle kıyaslayabilmektedir. Siyasi iktidar tüm vurdumduymazlığı ile nükleer santral yapımı peşindedir. Oysa kaçıncı nesil olursa olsun, her nesil sorunlu olmuş ve insan yaşamını yok etme noktasına gelmiştir.
AKP Hükümeti, TMMOB‘nin başvurusu ile yargı tarafından durdurulan Akkuyu‘da nükleer santral kurulmasına yönelik olarak bu kez de Rusya ile devletlerarası anlaşmayı yürürlüğe koymuştur ve hayata geçirmek için görüşmeleri sürdürmektedir.
Bilim insanları söylüyor, TMMOB çok söyledi:
Nükleer santral ile enerji üretilmesi dışa bağımlı, pahalı, atık sorunu halen çözülmemiş ve çok yüksek risk içeren bir yöntemdir. Kaldı ki; Akkuyu‘da kurulacak olan nükleer santral için 35 yıl önce yer lisansı alınmıştır. Bu kapsamda yapılmış veri ve değerlendirmeleri geçerli görerek yer lisansını kabul etmek mümkün değildir. Ecemiş fayı, yaklaşık 300 km uzunluğunda olup, Akkuyu‘nun 20-25 km yakınından geçerek denizde devam etmektedir. Ecemiş fayının, hareketli ve aktif bir fay olduğu bilinmektedir. Bilim insanların fay hattında tehlikeli bir enerji birikimi olduğu tespitleri bulunmaktadır. Diğer taraftan bölgenin, önemli bir deprem beklentisi olan Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay zonundan etkilenme olasılığı da bulunmaktadır. 
Tüm bunlar ortadayken, emperyalizmin enerji planlarının bölgemizdeki baş uygulayıcılarından olan siyasi iktidarın nükleer santral tercihinin siyasi bir tercih olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir.
Çağrımız siyasi iktidaradır: “Japonya‘da yaşananlardan ders çıkarıp, ülkemizde nükleer santral macerasına son verin, nükleer santral anlaşmasını iptal edin.”
Çağrımız tüm dünyayadır: “Çernobil‘den sonra Fukuşima yaşanan son ders olsun. İnsanlığın geleceği açısından, nükleer santralleri kapatın.”
 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı