Derbent’te risk yok ama rant var
Spread the love

Derbent’in ‘riskli’ alan ilan edilerek dönüştürülmesine karşı mahallelilerin açtığı davada Danıştay savcısı sordu; ‘risk nerede?’

Sarıyer Derbent Mahallesi’nin “afet yasası” kapsamına alınmasına karşı mahalle sakinleri Danıştay 14. Dairesi’ne dava açıtı. Dava için görüş bildiren Danıştay Savcısı bölge için alınan “riskli alan” kararının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamına alınarak zemin şartlarına bakılmadan ve Derbentlilere sorulmadan dayatılan dönüşüm projesine karşı savcı da “can ve mal kaybına yol açacak kadar risk taşıdığına dair yeterli kanıt yoktur” dedi.

9 Nisan’da görülecek dava öncesinde görüş bildiren savcı “Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden alanın zemin yapısı ve yapılaşma nedeniyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi ve belge bulunmadığı, bu alanda daha önce afet meydana geldiğinin de ortaya konulamadığı, davalı idarece ileri sürülen ve dava konusu işleme dayanak gösterilen hususların ise, bu alanın 6306 sayılı kanun uyarınca riskli alan olarak tespit edilmesini gerektirecek nitelikte ve yeterlikte olmadığı anlaşılmıştır. Dava konusu bakanlar kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı ve iptali gerektiği düşünülmüştür.” dedi.

Risk bahanesiyle yaratılan rant

Afet yasasıyla birlikte rantı yüksek bölgelerde jeolojik verilere bakılmaksızın “riskli alan” ilan edilen her parsel yıkılmak zorunda bırakılıyor. AKP’nin kent yağmasında elini kolaylaştırmak için çıkardığı bu yasa  İstanbul başta olmak üzere birçok ilde Derbent gibi örnekler yaratıyor.

Ne olmuştu?

Derbent projesinin ihalesini AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yorum İnşaat kazanmıştı. Projede Derbent’in dörtte birine halk için  74 metrekarelik evler düşünülüyor. Halkın yaşam alanı olan diğer dörtte üçlük kısma ise 291 metrekarelik lüks konutlar planlanıyor. Sarıyer Belediyesi jeolojik raporlara göre Derbent’in zemininin sağlam, binaların çoğunun da alçak olduğunu belirtmişti. Sarıyer Belediyesi’den Şehir Plancısı Nazım Özcan, “Belediyemiz bu projenin hiçbir noktasında yer almadı. Biz projeye dahil olmayı kabul etmeyince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Yasası’nı kullanarak yetkimizi İBB’ye devretti” dedi.

politeknik.org.tr


Spread the love