İstanbul Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarını Bekliyor!

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’na sayılı günler kaldı. 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında, İTÜ Maçka Kampusu Mustafa Kemal Anfisi’nde gerçekleşecek olan Kurultay’ın gündemi oldukça yoğun.

Kurultayın örgütlenmesi çalışmalarında mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma hayatlarına dönük; haftalık çalışma süresi, TMMOB’nin tip sözleşme hazırlaması, mühendis, mimar ve plancılar için asgari ücret-en az ücret oluşturulması, TMMOB bölge ve işyeri temsilciliklerini hayata geçirme, il koordinasyon kurullarında hukuk birimleri oluşturma konuları ön plana çıktı.

Kurultay, ücretli çalışan-işsiz olan mühendis, mimar ve plancılar için hayati konular içermesi ve bu konular etrafında TMMOB’nin yeni bir çalışma planını hayata geçirmesi gerekliliği bakımından büyük öneme sahip.

Kurultay günleri, Adana, Samsun, Zonguldak, Bursa, İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen yerel kurultaylarda oluşturulan karar önerileri katılımcılara broşür olarak dağıtılacak. Hazırlık çalışmalarıyla oluşturulan karar önerileri, kurultay günleri sunulacak karar önerileriyle birlikte teker teker tartışmaya açılıp oylanacak. Üçte iki oy çokluğuyla kabul edilen öneriler kurultay kararlarına dönüşecek ve TMMOB’ye iletilecek.

Farklı alanlarda çalışan tüm emekçi kesimler gibi ücretli mühendis ve mimarlar da çalışma hayatlarında artan olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Daha düşük ücretlerle daha çok çalışma, artan işsizlik tehlikesi, mesleki tatminsizlik gibi sorunlara karşı durmak örgütlü bir mücadeleyi gerektiriyor. İstanbul, bu mücadeleyi görünür kılacak olan ücretli-işsiz mühendis, mimar ve plancıları Kurultay’a bekliyor.

 

politeknik.org.tr