‘Dayanışma listesi’ MMO İstanbul Şubesi’nde yönetime aday

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi’nin 16-17 Ocak tarihlerinde yapacağı 32. Dönem Genel Kurulu yaklaşırken, seçimlerde yönetim kuruluna aday olacak üyeler de adaylık deklarasyonlarını yapmaya başladı. Demokrat Makina Mühendisleri’nden sonra Demokrat Mühendis Dayanışması da adaylık listesini açıkladı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi 32. Dönem Genel Kurul sürecine girilirken; mevcut egemen yönetimin oluşturduğu Demokrat Makina Mühendisleri’nden sonra Demokrat Mühendis Dayanışması da adaylık deklarasyonu yaptı. Mevcut egemen yönetim anlayışının oda içi demokrasiyi yok sayan; ücretli mühendislerin güvence mücadelesi, kadın mühendislerin mücadelesi gibi temel mücadele başlıklarını görmezden gelen yönetme biçimine karşı bir araya gelen MMO üyelerinin ortaklaşmasıyla kurdukları Demokrat Mühendis Dayanışması 26 Aralık Cumartesi günü Pera Teras’ta basın toplantısı yaptı. MMO İstanbul Şubesi’ne üye meslektaşlarına “Onurlu bir Meslek, İnsanca bir Yaşam için; #OyVerDeğiştir” diye seslenen Demokrat Mühendis Dayanışması’nın deklerasyonunu Hayati Can okudu. Demokrat Mühendis Dayanışması açıklamada örgüt içi demokrasiye, meslektaşların hakları için kurulması gereken dayanışmaya, ücretli genç mühendislerin asgari ücret mücadelesine, kadın mühendislerin mücadelesine ve ülkedeki savaş koşullarına karşı barış mücadelesine vurgu yaptı.

makina_2

Demokrat Mühendis Dayanışması’nın yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bizler Makina, Endüstri, İmalat, Otomotiv, Uçak Uzay ve Havacılık, Enerji ve Mekatronik Mühendislerinin meslek örgütü olan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 2016–2017 (32.) Dönemi Yönetim Kuruluna adayız.

İnsanlığın açığa çıkardığı eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik değerlerine sahip çıkarak, mesleğimizi onurlu ve insana yakışır bir tarzda yapabilmek için demokratik bir meslek örgütü işleyişi oluşturmak istiyoruz. Doğrudan Demokrasi ile karar süreçlerinin ortaklaştırılmasını ve bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz Mühendis Dayanışmasını kurumsallaştırmak istiyoruz.

TMMOB ve tüm bağlı odalar mesleki, demokratik kitle örgütleridir. Türkiye’deki demokrasi mücadelesinde diğer DKÖ’ler gibi Odalar da çok önemli bir yere sahiptir. Odaların demokrasi mücadelesinde etkinliğinin artması için en önemli husus ise çalışmalara üye katılımının artmasıdır. Bunun sağlanması için bizler Odalarda üyenin söz ve karar hakkını savunmaktayız. Demokrat Mühendis Dayanışması olarak çoğunlukçu değil, çoğulcu olmak gerektiğini söylüyoruz.

İktidar olmanın keyfiliğiyle, üye üzerinde tahakküm kurmak, aksak demokrasinin tipik bir örneğidir. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, sadece bir grubun kendi belirlediği listenin yönetimde yer aldığı, diğer tüm grup ve kişilerin yönetimden dışlandığı bir kitle örgütü haline getirilmek istenmektedir. Bu dar grupçu anlayış Oda dinamizmini köreltmekte, farklı düşüncedeki üyelerin yönetimlerde yer almasını engellemeye çalışmaktadır.

Demokrat Mühendis Dayanışması hem meslektaşların arasındaki ilişkiyi tanımlama, hem de ülkemizin her geçen gün karmaşıklaşan sorunlarına halkın ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretmeyi hedeflemektedir.
Onurlu Bir Çalışma ve İnsanca Yaşam İçin;

• Mesleki haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için;
• Meslekler arası dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi için;
• Meslek Sicil Kayıtlarının tutulması ve takip edilmesi için;
• Mühendis Asgari Ücretinin insanca yaşam seviyesine çıkarılması için;
• Demokratik bir ülkede eşit yurttaşlık ve kardeşlik temelinde ortak bir yaşamın kurulması için farklı etnik ve inanç kökenli insanların kendi dillerini ve kültürlerini geliştirebildiği özgür bir zemin oluşturulması için;
• Doğanın ve kentlerin yağmasına karşı, doğanın korunması ve kentsel yenilemelerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda yürütülmesi için;
• Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, enerji gibi zorunlu ihtiyaçların kamusal bir planlamayla toplumun ortak bütçesinden finanse edilmesi için;
• Emperyalizmin Ortadoğu’ya yönelik sömürge politikaları, emperyalizm işbirlikçisi ülke içine baskı ve katliam politikaları olarak yansıyor. Reyhanlı, Suruç, Diyarbakır, Ankara 10 Ekim katliamları, Silvan, Sur, Yüksekova gibi yerlerde başlatılan sıkıyönetim/sokağa çıkma yasakları, her gün gelen ölüm haberleri kontrgerillanın iş başında olduğu bir süreci işaret etmektedir. Her türlü baskı ve zor politikalarının karşısında en geniş demokrasi ve barış cephesinin kurulması için;
• İfade ve örgütlenme özgürlüğünün baskı altına alınmasına karşı; gazetelere el konulması, gazetecilerin tutuklanması, kitapların toplatılması ve demokratik kitle örgüt ve yöneticilerine yönelik baskı politikalarının durdurulması için
mücadele edeceğiz.

Demokrat Mühendis Dayanışması olarak, 1954 yılından günümüze kadar Oda ortamında geliştirilen tüm olumlu mirasın yaratıcısı, sahibi ve geliştiricisiyiz. Statükocu ve üyeden kopuk işleyin sona erdirildiği, tüm üyelerimizin üretkenliğini oda zeminine taşıdığı bir süreci, Gezi Ruhuyla yeniden kurmak için tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz.

Açıklamanın ardından basın açıklamasına katılan üyelerle birlikte bir forum gerçekleştiren Demokrat Mühendis Dayanışması, bu forumda genel kurul sürecinde yapılacak çalışmalarıyla birlikte MMO ve TMMOB’nin nasıl daha güçlü, daha mücadeleci ve daha kapsayıcı hale gelebileceğini tartıştı.

16 Ocak cumartesi günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak Genel Kurul ve 17 Ocak Pazar günü Şişli Karagözyan İlköğreitm Okulu’nda yapılacak olan seçimlere yapılan çağrı ile etkinlik sona erdi.

makina_1

Demokrat Mühendis Dayanışması’nın aday listesi şöyle;

Asıl Adaylar:
Hayati CAN
Nurten Gültekin ÇALIK
Metin ŞEN
Fikret PALABIYIK
Hakan Hikmet ÖZTÜRK
Burak ERGENE
Cemal KELEŞ

Yedek Adaylar:
Duygu ÇOŞKUN
Mahmut TATLIPINAR
Kemal Efe ERSÖZ
Bekir Birol ÖZDEMİR
Zafer ANADOLU
Deniz ALKAN
Özgür YERGİN

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ndeki mevcut yönetim çizgisinin liste çalışması olan Demokrat Makina Mühendisleri ise 11 Aralık’ta Taksim Hill Otel’de adaylık deklarasyonu yapmıştı. Demokrat Makina Mühendisleri’nin listesinin başında Battal Kılıç bulunuyor.

politeknik.org.tr