DARWIN2009: “Bilim İnsanlarının 2009 Darwin Yılı Çağrısı”
Spread the love

Bugün 12 Şubat, “Uluslararası Darwin Günü”, Bundan 200 yıl önce, 12 şubat 1809’da büyük doğa bilgini Charles Darwin doğmuştu. Bunu göz önüne alan Uluslararası Biyolojik Bilimler Birliği (IUBS) ve UNESCO, bugünü “Darwin Günü” ilan etti. Bu yüzden, “Darwin Günü” şu anda dünyanın pek çok yerinde kutlanıyor.

İçinde bulunduğumuz yıl aynı zamanda, Darwin’in yeryüzündeki canlı çeşitliliğini açıklayan “Türlerin Kökeni” adlı yapıtının yayınlanışının da 150, yıldönümüdür. Dolayısıyla, 2009 yılı dünyada “Darwin Yılı” ilan edilmiştir. Değişik ülkelerde farklı etkinlikler yapılmakta; çeşitli üniversitelerde, her türden eğitim kurumunda, herkese açık konferans ve toplantılarda, çeşitli kuruluşların etkinliklerinde Darwin ve evrim kuramı ele alınarak, kutlamalar yapılmaktadır. Benzer etkinlikler ülkemizde de gerçekleştirilecektir.

Darwin’in, canlıların doğal seçilim yoluyla ortak bir kökenden günümüzdeki çeşitliliğe ulaştığı görüşünü ortaya attığı evrim kuramı, o denli büyük bir düşünsel devrimdir ki, insanın doğaya ve kendine bakışını değiştirmiştir. Darwin’in düşüncesi bununla da kalmamış, tıptan tarıma, teknolojiden sanata, sosyolojiden politikaya bütün alanları derinden etkilemiştir. Darwin’in yapıtı, insanlığın bilgi birikiminin artırılması ve refah ve mutluluğunun geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bilim insanları tarafından, biyolojinin olmazsa olmazı olarak kabul edilen evrim kuramı, insanın kökeninin kavranması; hastalıklarının anlaşılması; binlerce yıldır kullandığımız tarımsal ürünlerin verimliliklerinin artırılması; biyoteknolojik yöntemlerin İnsan ve doğa yararına akılcı kullanımı; akılcı çevre ve doğa koruma programlarının oluşturulması gibi bağlamlarıyla kaçınılmaz olarak modern gündelik yaşamın bir parçası olmuştur.

Buna karşın evrim kuramı bir tür bilim düşmanlığının ana hedefi haline gelmiş bulunmaktadır. Dini inançlara dayandırılmak istenen bu evrim karşıtlığı, günümüzde uluslararası bir boyut kazanmıştır. Farklı dinlerin en yetkili temsilcileri evrim kuramının dini inançlarla çelişmek zorunda olmadığını ifade etmelerine karşın, büyük kaynaklarla beslenen yoğun bir kampanya, ülkemizde de yürütülmektedir. Bir bilimsel kuram, bir tür tahmin ya da sezgiden farklı olarak, maddi olgular üzerine temellendirilmiş bir yapıdır. Bilimsel okur-yazarlığın düşük olduğu toplumlarda bu gerçeğin genelde yeterince anlaşamamasından da yararlanan bu saldın, dinsel yaratılış inancını bilimsel gerçeklerin karşısına çıkarmaktadır, Böylece kişileri, içinde yaşayıp araçlarından yararlandıkları modern bilim dünyası ile inançları arasında bir seçim yapmaya zorlamaktadır. 

Bu genel bakış çerçevesinde, bilim insanları olarak, 2009’da Darwin ve evrim konulu etkinlikler düzenlemek; bunları ülkeye yaygınlaştırmak; ülkemizde bilimsel – akılcı düşünceye, evrimsel biyolojinin kanıtlarına karşı oluşturulan bilgi kirliğinin önüne geçmek için bir araya geldik. Darwin2009 adını verdiğimiz oluşumumuz, başta büyük kentler olmak üzere ülkenin pek çok yerinde bütün bir yıl boyunca değişik etkinlikler düzenleyecek, düzenlenmekte olanlara da yardım edecektir.

Darwin ve evrim kuramına karşı yürütülen kampanya yalnızca biyolojinin bu temel kuramına değil, bilime ve bilimsel yönteme, akılcı düşünceye, aydınlanmaya da karşıdır. Bu nedenle, ülkemizin akılcı düşünceden yana kişi ve kurumlarını birlikte çalışmaya çağırıyoruz.

 

DARWIN2009 İÇİNDE YER ALAN BİLİM İNSANLARI (*)

Prof. Dr. Adnan Gümüş (Sosyoloji, Adana Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Aslıhan Tolun (Moleküler Biyoloji – Genetik, Boğaziçi Üniversitesi, TÜBA üyesi)
Yrd. Doç. Ata Soyer (Tıp – Halk Sağlığı, 9 Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Aykut Kence (Ekolojik Genetik ve Evrim, ODTÜ)
Prof. Dr. Ayşe Erzan (Fizik, İTÜ, TÜBA üyesi)
Prof. Dr. Celal Şengör (Yer Blimleri, İTÜ, TÜBA üyesi)
Prof. Dr. Cem Terzi (Tıp-Cerrahi, 9 Eylül Üniversitesi)
Prof..Dr. Demet Özbabalık (Tıp- Nöroloji, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. E. Rennan Pekünlü (Astronomi ve Uzay Bilimleri, Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy (Evrimsel Biyoloji ve Genetik, Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Gencay Gürsoy (Tıp-Nöroloji, TTB Başkanı)
Günseli Bayram (Biyomühendislik, Sabancı Üniversitesi)
Yrd. Doç..Dr. Handan Üstündağ (Antropoloji, Eskişehir Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Haydar Şengül (Ziraat, Adana Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. İrfan Açıkgöz (Fizik, Diyarbakır Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. İzge Günal (Tıp-Ortopedi, 9 Eylül Üniversitesi)
Dr. Kenan Ates (Moleküler Hücre Biyolojisi – Genetik, Tıp, Sabancı Üniversitesi)
Kudret Emiroğlu (Tarih, Bilkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Mahmut Toğrul (Kimya, Diyarbakır Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Meral Kence (Moleküler Biyoloji- Genetik, ODTÜ)
Yrd. Doç. Meral Türk (Tıp-Halk Sağlığı, Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Rıdvan Şeşen (Biyoloji, Diyarbakır Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Suavi Aydın (Antropoloji, Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Şahin Koçak (Matematik, Eskişehir Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Şevket Ruacan (Tıp-Patoloji, Hacettepe Üniversitesi, TÜBA üyesi)
Prof. Dr. Yaman Örs (Felsefe, Tıbbi Deontoloji, Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal (Antropoloji, Hacettepe Üniversitesi)
 
EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI (Eğitim Sen) Genel Merkezi
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB) Merkez Konseyi
TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI (TYS)
PEN TÜRKİYE
 
(*): İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. 


Spread the love