Darwin Yılında Aydınlanmaya Çağrı

Büyük doğa bilgini Charles Darwin’in 200. doğum gününde 6 ilde basın açıklaması yapıldı. İstanbul’daki açıklama, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapıldı.

Basın açıklamasında Uluslararası Biyolojik Bilimler Birliği (IUBS) ve UNESCO’nun 12 Şubat’ı Darwin günü ilan ettiği ve bütün dünyada kutandığı bildirildi.

İçinde bulunduğumuz yıl aynı zamanda, Darwin’in yeryüzündeki canlı çeşitliliğini açıklayan “Türlerin Kökeni” adlı yapıtının yayınlanışının da 150, yıldönümü. Dolayısıyla, 2009 yılı dünyada “Darwin Yılı” ilan edilmişti. Basın açıklamasında değişik ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bu konuda çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi.

Darwin’in, canlıların doğal seçilim yoluyla ortak bir kökenden günümüzdeki çeşitliliğe ulaştığı görüşünü ortaya attığı evrim kuramının büyük bir düşünsel devrim olduğu vurgulanan açıklamada, bu devrimin, tıptan tarıma, teknolojiden sanata, sosyolojiden politikaya bütün alanları derinden etkilediği belirtildi.

Açıklama birlikte çalışma çağrısıyla son buldu:

“Darwin ve evrim kuramına karşı yürütülen kampanya yalnızca biyolojinin bu temel kuramına değil, bilime ve bilimsel yönteme, akılcı düşünceye, aydınlanmaya da karşıdır. Bu nedenle, ülkemizin akılcı düşünceden yana kişi ve kurumlarını birlikte çalışmaya çağırıyoruz.”

Açıklamayı, ülkenin yüz akı bilim insanlarının yanında Eğitim-Sen, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Pen Türkiye imzaladı.

“Bilimi ve tekniği emekçi halkımızın hizmetine sunmak” iddiasındaki TMMOB’nin imzasının neden açıklamada olmadığı ise bilinmiyor.

 

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.

 

Politeknik.org.tr