Danıştay, Eğitim Sen’in İtirazıyla 50/d’nin Yürütmesini Durdurdu

Araştırma görevlilerinin iş güvencesini elinden alan 50/d maddesine ilişkin YÖK kararının yürütmesi durduruldu. Eğitim Sen’in açtığı davada Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı ile araştırma görevlilerinin 33/a kadrosu ile atanmasının önündeki engel şimdilik kalktı.

Üniversitelerde öğretim yardımcılığı görevi (araştırma görevlisi) için 33/a ve 50/d olmak üzere iki farklı madde ile atamalar yapılıyordu. 50/d kadrosu ile çalıştırılan akademisyenler daha sonra 33/a kadrosu ile görevlendiriliyordu. Fakat YÖK Yürütme Kurul’nun 26 Kasım 2008’de aldığı kararla araştırma görevlilerinin 33/a maddeye geçişlerin önü kesilerek yeniden kadro ilanı şartı getirildi. Akademik gelecekleri belirsiz hale getirilen araştırma görevlileri bu tarihten beri 50/d’ye karşı güvenceli iş talebiyle bir dizi eylem gerçekleştirmişti.

Eğitim Sen tarafından YÖK’ün aldığı kararın yürütmesinin durdurulması ve kararın iptal edilmesi talebiyle ocak ayında Danıştay’a başvurulmuştu. Davayı ele alan Danıştay 8. Dairesi dava sonuçlanana kadar yürütmenin durdurulmasına kararı verdi.

Bu karar araştırma görevlilerinin 33/a maddesiyle atanamasının önündeki engelleri şimdilik kaldırıyor.

 

kaynak: sendika.org