Danıştay Validebağ’ı tehdit eden planın iptalini onadı

Validebağlıların korunun 1/5000’lik Nazım İmar Planı’nın iptali için açtığı davada Danıştay, belediyenin itiraz ettiği kararı Validebağlılar lehine onadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2008 yılında aldığı kararla Validebağ Korusu 1/5000 ölçekli imar planı Kadir Topbaş tarafından onanmıştı. Üdsküdar Belediyesi plana itiraz ederek değişiklik talep etmiş ve 2009 yılında 1/5000 ölçekli Validebağ Korusu 1. Derece Doğal SİT alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve ekleri tekrar askıya çıkarıldı. Mimarlar Odası ve Validebağlılar planın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için 2009 yılında dava açtı. İtiraz edilen bu karar, koru çevresinde 1/1000 uygulama imar planı atlanarak 1/5000 nazım imar planı ile yapılaşmanın önünü açma kararı idi. 1/5000’lik Nazım İmar Planları’nın şematik olması ve bunun üzerinden uygulama yapılamayacağına dayanarak dava açan Validebağlılar bu davayı kazansa da belediye temyize gitti.

Validebağlıların eline dün (19 Şubat) geçen Danıştay kararında dava sürecine son nokta konuldu. Danıştay plan iptali kararını Validebağlıların lehine onadı.

validebag_iptal_dan

Kaynak: Sendika.Org