Çukurova Üniversitesi’nde Oda Öğrenci Komisyonlarından “Köy Enstitüleri” Paneli

22 Aralık Çarşamba Günü Ziraat, İnşaat ve Tekstil Mühendisleri Odaları’nın öğrenci komisyonları tarafından Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Salonu’nda “Örnek Bir Eğitim Modeli: Köy Enstitüleri” başlığıyla bir panel düzenlendi.

Ziraat Mühendisleri Odası öğrenci üyesi Olcay Agaya, Köy Enstitüleri mezunu Mehmet Ali Çığşar ve Ç.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş’ün konuşmacı olarak yer aldığı panelde köy enstitüleri ve eğitim modeli tartıştırıldı.
 
Ziraat mühendisliği öğrencisi Mehmet Karadeniz’in açılış sunuşunun ardından Olcay Agaya Köy Enstitüleri’nin tarihi üzerine bir sunum yaptı. Sunumda köy enstitülerinin kuruluş amaçları, faaliyetleri ve kapanma süreciyle ilgili bilgiler verildi.
 
İkinci sözü alan Mehmet Ali Çığşar ise köy enstitülerindeki deneyimlerini aktardı. Enstitü öğrencilerinin bu eğitim modeli sayesinde bir topluluk olarak büyük gelişme gösterdiğini söyledi. Enstitülerin kapatılma sebeplerini ise başta Demokrat Parti iktidarının desteğini alan toprak ağalarının köylünün gelişimini tehlike olarak görmeleri olarak ifade etti. Köy Enstitüleri döneminde iktidar partisinin bir halk hareketi olarak görüldüğünü fakat daha sonra onların halka düşman olduklarını anladığını söyledi.
Son konuşmacı Prof. Dr. Adnan Gümüş ise söze öğretmenlerin misyonunu anlatarak başladı. Dünyadaki pek çok sistemde öğretmenlerin asli ve en olmazsa olmaz görevinin kontrol, okulun görevininse rutin yaratmak, yaşamı belli saatlere göre rutinleştirmek olduğunu söyledi. Ayrıca klasik öğretmenin üretim süreçlerinden kopuk bir biçimde birikmiş bilgiyi aktarma görevinin gerici yönünü anlattı. Köy enstitüsü öğretmenlerinin ve eğitim modelinin bundan nasıl farklı olduğunu ve eğitimin üretimle nasıl iç içe geçtiğini elindeki verileri sunarak aktarsn Gümüş, köy enstitülerinin kapatanlarınsa toprak ağaları olmadığını, onların bütünün çok küçük parçaları olduğunu, asıl kapatanların kravatlılar, yani bankacılarla beraber devletin en üst düzeyde sahipleri olduğunu söyledi. Son olarak da kuruluş amaçlarında öngörülememiş bir şey olarak köy enstitülerindeki eğitim modelinin içeriğinde komün bir yaşamın kaçınılmaz olarak var olduğunu ifade etti.
 
Konuşmaların ardından katılımcılar da görüşlerini paylaşırken, panel karşılıklı sohbet havasında sona erdi. Paneli 60’a yakın katılımcı takip etti.

politeknik.org.tr