ÇMO’nun Genel Kurulu Gerilimli Geçti
Spread the love

ÇMO 11. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleşti.
1. gün Oda Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurulda Divan Başkanlığı’na  Çağdaş- Demokrat-Toplumcu Çevre Mühendisleri’nin önerdiği Meltem Bilgiç ERDOĞDU ile Genç Çevre Mühendisleri’nin önerdiği Betül KESKİN aday oldu. 102 oya karşılık 115 oyla Divan Başkanlığı’na seçilen Betül KESKİN, Genel Kurul Divanını oluşturarak gündemleri tartışmaya açtı.
Oda Yönetim Kurulu adına eleştirilere yanıt veren Yönetim Kurulu Başkanının konuşmasında diğer birimlere hakaretvari eleştiriler sunması Genel Kurulun dikkat çekici anlarındandı.
10. Dönem Oda çalışmalarının değerlendirilmesi, komisyon raporlarının okunması ve oylanması, organlara aday olanların belirlenmesi başlıkları; tartışmaların en fazla yaşandığı gündem maddeleri arasındaydı. Oda Yönetim Kurulu’nun en çok eleştirildiği konular 10. Dönem Genel Kurul kararlarını yerine getirmemek, dönemin tamamlanmasına bir ay kala bir seçim yatırımı olarak temsilcilik atamak, birimlerle ilişkileri güçlü tutmamak  ve kendilerinden görmedikleri birimlerin çalışmalarını engelleyici tutumlarıydı.
ÇMO Ana Yönetmeliğinde yer alan organlara aday olma şartlarının belirlendiği maddenin TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği madde 108 ile çelişir olması nedeni ile genel kurul komisyonunun bu konuda üst kurul olan TMMOB’nin mevzuatına uyulması yönündeki oy çokluğu ile alınmış kararı, Genel Kurul salonunda uzun tartışmalara neden oldu. Ancak Çağdaş-Demokrat-Toplumcu Çevre Mühendisleri’nin bu konudaki tartışmalara yoğun katılımı ile bu aykırılık oy çokluğu ile giderildi.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde üç şubesi bulunan ÇMO, bir önceki Genel Kurul’da Mersin, Samsun, Antalya ve Diyarbakır’da da şube kurma kararı aldı ve 10. Dönem içerisinde bu şubeleri Oda Yönetim Kurulu hayata geçirmedi. Genel Kurul’da anılan illerde şube kurulumuna ilave olarak Adana, Kocaeli ve Gaziantep illerinde de şube, Çorlu ve Trabzon’da temsilcilik kurulmasına karar verildi.
Organlara aday olan üyelerin belirlenmesi de oldukça tartışmalı geçen bir gündem oldu. TMMOB mevzuatına uygun olmasına ve komisyon raporlarının görüşülmesinde karara bağlanmış olmasına rağmen Çağdaş-Demokrat-Toplumcu Çevre Mühendisleri’nin bazı adayları aynı gerekçelerle Divan Kurulu’nca reddedildi. Divan taraflı engellemelerini ıslak imzası olmayan delegelerin adaylıklarını reddederek devam ettirdi. Ancak Çağdaş-Demokrat-Toplumcu Çevre Mühendisleri’nin talebi ile dilekçelerin reddedilmiş olması tutanak altına alındı. Bunun üzerine Divan’a TMMOB delegesi olma nitelikleri mevzuat uyarınca 10 yıllık süre hatırlatılarak bunun da uygulanması hususunda açılan tartışma; bu konunun tüm delege adayları için Çağdaş-Demokrat-Toplumcu Çevre Mühendisleri’nin TMMOB delegasyon adayları arasında yer alan 10 yıllık mühendislik deneyimi olmayan mühendislerce sahiplenilmesi; Genel Kurul salonunda yapılan tartışmaların bir iktidar kavgası değil; aksine demokrasi ve ilke kavgası olduğunu gösterdi.
Kendisini Çağdaş-Demokrat-Toplumcu grupta tanımlayan delegelerin Genç Çevre Mühendisleri’nin TMMOB delegasyonu adayları arasında izinleri ve bilgileri olmaksızın yer alması gerginliği tırmandırdı. Genel Kurul salonunda hazır bulunan 11 delegenin isimleri beyanları üzerine Genç Çevre Mühendisleri delege listesinden Divan Kurulu’nca çıkarıldı. Ayrıca iki listede de  yer alan 4 delegenin salon dışında olması nedeniyle düzeltme yapılamadı.Genel Kurulun son gününde yapılan seçimi ise Genç Çevre Mühendisleri adına katılan liste kazandı. TMMOB delegasyonunun 89 üyesi 151 oya karşılık 188 oyla Genç Çevre Mühendisleri listesinden, kalan 11 üye Çağdaş-Demokrat-Toplumcu listeden oluşturuldu. Oda Yönetim Kurulu ise 54 oy farkla Genç Çevre Mühendisleri listesinden oluştu.
Oda organlarına aday olan Çağdaş-Demokrat-Toplumcu Çevre Mühendisleri’nin çalışma programının Genel Kurul salonunda dağıtılan tek program olması, Genç Çevre Mühendisleri adına böyle bir raporun dağıtılmaması ve ilgili gündemde seslendirilmemesi; Genç Çevre Mühendisleri’nin Odaya ve TMMOB’ye dair program yoksunu bir hazırlıkla Genel Kurul’a geldiğini gösterdi.
Divan evraklarının Yüksek Seçim Kurulu’na iletilmesinin ardından Divan Kurulu tarafından adaylık dilekçeleri reddedilen üyelerin ve delegelerin adaylıkları hakim tarafından onanması üzerine Çağdaş-Demokrat-Toplumcu Çevre Mühendisleri listesinde delege olmayan üyeler de seçilme hakkına kavuştu.
Genel Kurulun son gününde yapılan seçimi ise Genç Çevre Mühendisleri adına katılan liste kazandı. TMMOB delegasyonunun 89 üyesi 151 oya karşılık 188 oyla Genç Çevre Mühendisleri listesinden, kalan 11 üye Çağdaş-Demokrat-Toplumcu listeden oluşturuldu. Oda Yönetim Kurulu ise 54 oy farkla Genç Çevre Mühendisleri listesinden oluştu.
politeknik.org.tr 

Spread the love