ÇMO: “Çocuklarınızı Baz İstasyonlarına Yakın Okullara Göndermeyin, Baz İstasyonlarına Yakın Sağlık Kuruluşlarından Hizmet Almayın”

ÇOCUKLARINIZI BAZ İSTASYONLARINA YAKIN OKULLARA GÖNDERMEYİN, BAZ İSTASYONLARINA YAKIN SAĞLIK KURULUŞLARINDAN HİZMET ALMAYIN.

 

Odamız tarafından Danıştay’da dava konusu edildikten sonra yürütmesi durdurulan Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Denetimde çifte standarda son verilmelidir. Eğitim ve sağlık kuruluşlarının yakınına baz istasyonu kurulmasını engellerken, baz istasyonlarının bulunduğu yerlerde eğitim ve sağlık kuruluşlarının kurulması planlandırılması sırada çevrede baz istasyonu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 

Çevre Mühendisleri Odası olarak öğrenci velileri ile hasta yakınlarını da uyarıyoruz.  Denetimde çifte standart sürdüğü sürece “çocuklarınızı baz istasyonlarına yakın okullara göndermeyin”, “baz istasyonlarına yakın sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almayın”

Danıştay kararı sonrasında Odamız tarafından oluşturulan izleme komisyonunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim kurumlarının ya da özel okulların yer seçimi yapılırken ya da seçilen yerlere onay verilirken bu kuruluşların yakınındaki baz istasyonlarının bulunup bulunmadığı incelenmeden izinlerin verildiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili, Odamız tarafından Milli Eğitim Bakanlığına gerekli uyarılar yapılmış ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını ve seçilen eğitim kuruluşlarının bulunduğu yerlerinin yakınlarında baz istasyonu olması halinde gerekli izinlerin verilmemesi istenmiştir. Bakanlığın ilgili mevzuatlara emredici hüküm olarak girmesi için gerekli çalışmalara derhal başlaması, yeni hazırlanacak olan Yönetmelik taslağında bu husus üzerinde önemle durması için gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir.

Odamız izleme komisyonuca yapılan bir diğer incelemede de sağlık dispanseri, poliklinik ve hastane yakınlarında da baz istasyonlarının bulunduğu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kuruluşlarının kurulacağı alan ile ilgili yer tespitlerini yaparken ya da konu ile ilgili izinleri verirken baz istasyonlarının kurulu olduğu yerlerin dikkate alınmadan karar verildiği tespit edilmiştir. Hastanelerde kullanılan tıbbi ölçüm cihazlarının baz istasyonlarının manyetik etkisine maruz kaldığı için yanlış sonuçlar verebileceği sağlıkçılar tarafından hemen her ortamda dile getirilirken, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda halkın hassasiyetini dikkate almadan izin prosedürünü işletmesi anlaşılabilir bir durum değildir. Ülkemiz baz istasyonları ile ilgili Yönetmeliğin iptali ile ilgili Yüksek Mahkeme kararını tartışırken, Bakanlığın da konu ile ilgili bir an evvel önlem alması ve izin prosedürlerini yeniden gözden geçirmesi hassasiyet değil zorunluluktur. Hasta yakınlarının da bu konuda hassasiyet göstermeleri ve baz istasyonlarının yakınlarındaki sağlık kuruluşlarını tercih etmemeleri gerekmektedir.

Baz istasyonlarının kurulumu esnasında okul öncesi eğitim kurumlarının, özel okulların, sağlık dispanseri, poliklinik ve hastanelerin yakınında baz istasyonlarının kurulacağı zaman gerekli incelemelerde bulunduğu iddia edilen idarenin; okul öncesi eğitim kurumlarının, özel okulların, sağlık dispanseri, poliklinik ve hastanelerin kuruluşu esnasında yakın çevrede baz istasyonu olup olmadığını incelemeden kuruluş izinlerini verdiği görülmektedir. Bunun adı tam anlamı ile çifte standarttır, denetimsizliktir. Siz bir yerde istasyon kurulurken gerekli incelemeleri yaptığınızı söyleyeceksiniz, baz istasyonu çevresinde bir eğitim ya da sağlık kuruluşunun faaliyete başlaması için gerekli izinleri verirken bu denetimi yapmayacaksınız! Yetkili kurumlar bu konudaki uygulamalarını kamuoyuna açıklamak zorundadırlar. Sağlık riskleri sadece eğitim ya da sağlık kuruluşlarının yakınına baz istasyonu kurulurken mi denetlenmektedir? Peki ya baz istasyonunun kurulu olduğu bir yerde eğitim ya da sağlık kuruluşunun kurulması için izin verilirken bu denetim neden yapılmamaktadır?

Soruyoruz!

01 Şubat 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonları ve insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili yayımlanan rapor sizin elinizden çıkmadı mı? Cep telefonları tehlikeli de baz istasyonları tehlikeli değil mi?

Yeni Yönetmelik hazırlanırken bir yerde baz istasyonu kurulmadan önce halkın katılımını da sağlayacak Çevresel Etki Değerlendirme Raporu neden almıyorsunuz? Sosyal ve Sağlık Etki değerlendirmelerini neden yapmıyorsunuz?

Halk Sağlığı için Bir Kez Daha Uyarıyoruz!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından BTK’nın Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulduğunu ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığını yasal düzenlemeler yaparken gereken önlemleri ivedilikle alıp kamuoyundaki bu endişeyi gidermesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz.

Halkın tercihlerine saygılı olun, güvenlik sertifikası verilmesi öncesinde halkın katılımı ve işletme süresince halkın denetimi ile ilgili mekanizmaları yasal güvenceye bağlayın.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası