ÇMO: “Çevre Aşığı Başbakana Çağrı”
Spread the love

Tmmob Çevre Mühendisleri Odası’ndan Çevre Aşığı Başbakan’a Çağrı 

 12.08.2010

İktidara geldiği günden beri çevre ile ilgili tek bir politika üretmeyen bir Başbakan, olsa olsa ranta aşıktır, olsa olsa plansızlığa, politikasızlığa aşıktır, ama asla doğaya aşık değildir.

Maden yasası ile doğanın acımasızca katledilmesinin önünü açan bir iktidarın doğa aşığı olmasından söz edilemez bile.

Biyogüvenlik Kanunu’nun Eylül ayına ertelenen yürürlüğünü beklemeden yamalı yönetmelik değişiklikleri ile bilim komitesi oluşturup 45 çeşit GDO’lu ürünün Kanun’un emri olan hiçbir risk ve sosyoekonomik değerlendirmesini yapmadan ithalatına izin vererek ekolojik yıkımın kapısını aralayan bir iktidar, doğa aşığı değil, olsa olsa uluslararası tohum ve gıda tekellerinin aşığıdır. Sayın Başbakan, o ürünlerin tozlaşma yolu ile geri dönülmez çevresel risklere sebep olacağını Bakanlarınız size söylemediler mi?

“Ben yaptım oldu” anlayışını ülkenin enerji politikasında da uygulayan Başbakan, “Bazı çevreci tipler çıkıp, halkı yanlış bilgilendiriyor” diyebilecek kadar ucuz bir politika uygulamaktadır.

Nükleer santral kurmak için uluslararası anlaşma yapıp anayasa mahkemesinin arkasından dolanan bir iktidarın çevreci olduğuna inanmak mümkün müdür?

Doğanın ve dolayısı ile insanın ve doğal çevresinin ayrılmaz bir parçası olan dereleri, kendilerince uygun tanımladıkları bir bedele satmak ne kadar çevreci olabilir?

Sayın Başbakan, tek bir derenin üzerine onlarca HES projesinin onayını verirken hiç mi eliniz titremedi? Suyu boşa mı akıtalım derken o suların doğal bir ekosistemin kan damarları olduğunu hiç düşünmediniz mi?

Dereler kan ağlıyor, Sayın Başbakan, su aksın biz bakalım mı diye soracağınıza, bizim ne kadar enerji ihtiyacımız var? bu ihtiyacı nasıl dengeleyebiliriz? diye neden sormuyorsunuz?

Şu anda HES ve termik santrallere yapılan yatırımları, hali hazırdaki termik santrallerin enerji kayıplarını azaltmak için neden kullanmıyorsunuz? Yoksa o işlerde yeterince rant yok mu?

Yüzde 30 verimle çalışan onlarca termik santralin verimini artırmak için neden gerekli işlemler hala yapılmıyor? Neden hala ülkede iletim ve dağıtım hattı kayıpları konuşulmuyor?  Tabi doğru ya, bu yatırımlar yapıldığında ülkenin enerji ihtiyacı karşılanacak ve yeni yatırım yapılamayacak ve dolayısıyla da rant ortadan kalkacak.

Sayın Başbakan, bizler çevre mühendisleri, tüm HES mağdurları ile birlikte, tek vücut, tek yürek sizi bekliyoruz. Buyurun gelin, aynı masaya oturalım, bize şu çevre aşkınızdan bahsedin, bize doğa aşkınızdan bahsedin. Biz de size yüzlerce yıldır yaşam kaynağımız olan derelerden bahsedelim, size HES yapımı için kuruttuğuz derelerimizi anlatalım. Siz yine bildiğinizi okuyun ama bizler size, vahşi rant politikanızdan dolayı yok olan doğadan bahsedelim.

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu


Spread the love