ÇMO Ankara Şubesi İçin Üç Liste Aday Oldu

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 7. Çalışma Dönemi (2012-2014) Genel Kurulu’nu 14-15 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirdi.

Şube seçimine, 10. Dönem Oda Yönetim Kurulu’nda görev  alan “Genç Çevre Mühendisleri” pembe liste ile, 6. Dönem Ankara Şube Yönetiminde yer alan “Toplumcu Çevre Mühendisleri” mavi liste ile ve özellikle AKP iktidarına yakın karma bir gerici topluluğun temsiliyetini ifade eden “Aktif Çevre Mühendisleri” beyaz liste katıldı.

 

496 oyun kullanıldığı seçimde Şube Yönetim Kurulu, özellikle meslekçi ve liberal eğilimleri ile öne çıkan Genç Çevre Mühendislerinin listesinden oluştu.

Genel Merkez Delegasyonu sonuçları ise şu şekilde olmuştu: Genç Çevre Mühendisleri 235 oy, Toplumcu Çevre Mühendisleri 161 oy ve Aktif Çevre Mühendisleri ise 67 oy.

10. Dönem Oda Yönetim Kurulu’ndaki çalışmalarıyla -tüm bunların eleştirisi ile yönetime seçilmiş olmalarına karşın- statüko ve bürokrasiyi odada hakim kılmaya çalışan, özellikle Genç Çevre Mühendisleri grubunu temsil etmeyen birimlere dönük kısıtlayıcı ve bürokratik engeller çıkaran uygulamalara imza atan, mesleki hakları ilerletmenin yolunu Bakanlık’taki lobi faaliyetlerine indirgeyen Genç Çevre Mühendisleri Grubu’nun Ankara Şube yönetimine gelmesi, tüm bu eğilimlerin yaygınlaşmasına neden olacak bir sonucu doğurmuştur.

Öte yandan gericilerin bu kadar kısa sürede 70’e yakın oy alması, oda örgütlülüklerinde ilkesiz birliktelik çabalarının, omurgasız söylemlerin, “oda politika yapıyor” anti propagandasının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini, iktidarın her alanda demokratlara ve demokrat kurumlara saldırdığı bir dönemde, odalara tüm demokrat güçlerin hep birlikte sahip çıkmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Toplumcu Çevre Mühendisleri’nin bu ilke etrafında geniş bir birlikteliği hayata geçirmeye çalıştığı Ankara Şube seçimlerinden çıkan sonuç, iktidarın kuşatmasının yarılmasının ve ortaya çıkan çeşitli sağ eğilimlere karşı halkın ve yoğun bir işsizlik ve güvencesizlik kuşatması altında yaşayan mühendislerin insanca yaşama hakkının savunulmasında gidilecek yolun daha da uzun olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Çevre Mühendisleri Odası örgütlülüğünün her kesitinde emekten, halktan ve bilimden yana anlayışın takipçisi olan “Toplumcu Çevre Mühendisleri” çalışmalarına devam ettiklerini; dayanışmayı güçlendirdiklerini “bitmedi bu kavga; sürüyor ve sürecek” sözleri ile belirtmişlerdir.

 

politeknik.org.tr