Çevre Mühendisleri Odası Temsilcisi Şavşat Sel Bölgesinde

15 Temmuz 2009 tarihinde Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen sel felaketinden dolayı bölgede incelemek yapmak ve selden mağdur olanlara destek olmak amacıyla 25 Temmuz 2009 Cumartesi günü TMMOB Çevre Mühendisleri Odası adına Çevre Mühendisi Öztan Küçük tarafından bölgede incelemeler yapılmıştır. İnceleme-değerlendirme çalışmasına Trabzon ve Hopa Halkevleri temsilcileri ve Orman Mühendisi Casim Cihan da katılmıştır.

İlk incelemelerde Tigrat Deresi’nin taşması sonucunda oluşan selin asıl nedeninin dere üzerinde bulunan bentlerin yıkılması olduğu kanaatine varılmıştır. Yöre halkıyla yapılan görüşmelerde; “DSİ tarafından ihale edilen bentlerin yapım işini Kök İnşaat’ın gerçekleştirdiği, geçen yıl bu iş kapsamında dere üzerine 13 adet bent inşa edildiği, DSİ tarafından ihale edilen bentlerin heyelan bölgesi olarak bilinen bu bölgeye zemin etüdü yapılmadan inşa edildiği, derenin bulunduğu yerin zemin koşulları gözetilmeden tip projenin uygulandığı, bentlerin inşaat tekniğine uygun olarak yapılmadığı, heyelan bölgelerinde belirlenen derinliğe kadar derin kazıkların çakılması ve üzerine beton dökülmesi gerekirken dere yatağı tabanının hemen altından başlandığı ve üç kademede beton döküldüğü, beton kademelerin aralıklı zamanlarda dökülerek aralarında sağlam bir bağlantı oluşturulmadan inşaatın yapıldığı, beton malzemesinin kalitesiz olduğu, bentlerde hiç demir kullanılmadığı” dile getirilmiştir. Ayrıca; bentlerin başladığı bölgenin daha üst kısmında yine DSİ tarafından yapılan bir set bulunduğu ve sel sırasında ilk önce bu setin yıkıldığı, ardından su akışının hızlanarak daha sonra bentlerin de ard arda yıkıldığı, gelen suyun iyice yükselerek bu büyük tahribata neden olduğu” ifade edilmiştir. İlk incelemelerde sel suyunun yükselerek geniş bir alanda ilerlemesinin evlere ve samanlıklara çok büyük zararlar verdiği tespit edilmiştir. Yıkılan evlerin yakınındaki köprü ve elektrik direklerinin tamamen yıkıldığı görülmüştür.

Sel felaketinde yıkılan evlerin bulunduğu bölgede selden mağdur olan ailelerle görüşülmüştür. Yöre halkı, selden sonra Bakanlık ve Hükümet adına yetkili pek çok kişinin yardım sözü verdiğini ancak hiçbir yardım alamadıklarını ifade etmişlerdir. Başta barınma ve altyapı sorunu olmak üzere yaşamsal pek çok çevre ve sağlık sorunu ile karşı karşıya olan halk hala yardım beklemektedir.

Önümüzdeki günlerde, Odamızın da içinde yer alacağı bir teknik heyet ile aynı bölgeye bir ziyaret daha gerçekleştirilecektir.

Kaynak: cmo.org.tr