Odalardan Çevre Bakanlığına Ortak Tepki

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı 4 oda, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın mevcut yasaları ve her düzeydeki yargı kararını yok sayarak, madencilik faaliyeti yürüten şirketlerin isteklerini yasalardan ve yargı kararlarından üstün tutmaya devam ettiğini belirtti.


Birliğe bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Metalurji Mühendisleri Odası’ndan konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Çevre ve Orman Bakanlığının, Bergama-Ovacık altın madeninin faaliyetlerini hukuka aykırı bulan onlarca mahkeme kararına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi’nin Maden Kanunu ile ilgili iptal kararına ve en son Danıştay’ın Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, “mevcut yasaları ve her düzeydeki yargı kararını yok sayarak, başta Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olmak üzere madencilik faaliyeti yürüten şirketlerin isteklerini yasalardan ve yargı kararlarından üstün tutmaya devam ettiği” kaydedildi.

Altın şirketlerine hukuki açıdan yol göstericilik yapmanın Çevre ve Orman Bakanlığının görevi olmadığı ifade edilen açıklamada, “Koza Altın İşletmeleri A.Ş’nin her defasında Çevre ve Orman Bakanlığına başvurarak, verilen yargı kararları ile yasalar ve yönetmelikler karşısında faaliyetine nasıl devam etmesi gerektiğini sormaktadır. Asıl ilginç olan ise Çevre ve Orman Bakanlığının her defasında söz konusu şirkete hukuki yol göstericilik yaparak, izlemesi gereken yol ve yöntemleri bildirmesidir. Bu şekilde Koza Altın İşletmeleri’nin Çevre ve Orman Bakanlığına yaptığı ÇED başvuruları, Bakanlık tarafından çevresel etki değerlendirme sürecinin en başından usulen ve birtakım şekli formalitelerden ibaret olarak ele alınmaktadır” denildi.

Açıklamada, Koza Altın İşletmeleri A.Ş’ye yargı kararları ve yasalar karşısında tanınan ayrıcalıkların kamuoyu tarafından çok iyi bilindiği ve gelişmelerin Türkiye’nin doğal varlıklarının geleceği açısından kaygıyla izlendiği ifade edildi ve Çevre ve Orman Bakanlığı, kuruluş amacına uygun davranmaya çağrıldı.

 

Kaynak: cnnturk.com