Çevre Mühendisleri Odası: “Halkın Haklarını ve Bilimi Savunmaya Devam Edeceğiz!”

24 Şubat 2009 tarihinde, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ( TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıyla TMMOB adına “Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlıklı bir basın açıklaması yapılmıştır.

Bu açıklamadan hemen sonra Koza Madencilik A.Ş. “TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’ya Sert Yanıt” başlıklı bir basın açıklamasıyla karşılık vermeye çalışmıştır.

Bu açıklama aracılığıyla altın şirketi, TMMOB ve Bağlı Odaları’na ve çevreci-ekolojist hareketler içinde yer alan kişi ve kurumlara akıl almaz hakaret ve saldırılarda bulunmuştur. Söz konusu basın açıklaması, aslında, yazan kişinin ve temsil ettiği kuruluşun dil, fikir ve üslup sefaletini göz önüne sermektedir.

Yargı kararlarını hiçe sayarak çevre ve toplumu zarara uğratmaktan çekinmeyenlerin, 300 bini aşkın üyesi olan TMMOB’ni, marjinal bir örgüt olarak ilan etmeleri ve güdümlü olmakla suçlamaları trajik olmanın ötesinde, vahim bir akıl tutulmasını ve etik sorunu da ortaya koymaktadır.

Bu çevrelere bu güne kadar verilen taviz ve tanınan ayrıcalıklar,  bu trajik ve pervasız üslubu yaratan asıl neden olarak görülmelidir.

Altın şirketleri dokunulmaz ve tartışılmaz kuruluşlar değildir.

Bu hukuk ve bilim tanımaz kuruluşa ve yöneticilerine sesleniyoruz: Kendinizi “dokunulmaz” hissetmeniz, TMMOB’nin ve Odamızın sizi eleştiremeyeceği anlamına gelmez. TMMOB ve odamız, marjinal çıkar odaklarının karşısında halkın haklarını ve bilimi savunmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu