Bursa’da Başarılı Bir Kurultaya Hazırlık Paneli
Spread the love

Ücretli İşsiz MMŞP Bursa yerel kurultayı hazırlık çalışmaları kapsamında, 5 Eylül 2009 günü MMO Bursa şubesi toplantı salonunda düzenlenen “Çalışma yaşamında ücretli ve işsiz mühendis mimar ve şehirplancıları” paneli gerçekleştirildi.


Panelde ilk olarak söz alan Dr. Çağatay E. ŞAHİN, mühendislerin üretim ilişkileri açısından işçi sınıfına dahil olduklarını, ancak kendilerini tüketim alışkanlıkları ve kalıpları itibariyle küçük burjuva olarak tanımladıklarını ifade ederek, mühendislerin bu konuda iki türlü illüzton yaşadıklarını belirtti. Bunlardan birinin tüketimle kendilerini tarif etmeleri diğerinin ise kariyerizm ve sınıf atlama idealleri olduğunu, ama her iki halde de sermayenin çıkarları sözkonusu olduğunda bu durumun işsiz kalmalarını engellemediğini, hatta kariyer sahibi olanların maliyetleri daha yüksek olduğu için daha kolay işten atıldıklarını söyledi. Neoliberal ekonomi politikaları ile mühendislerle işçiler arasındaki ücret makasının daraldığını bu anlamda da zaten işçi sınıfına ait olan mühendislerin ücretler olarak da sınıf bilinci oluşmasını hızlandırmaktadır. Bu yüzden mühendislerin işkollarında sendiklaşmaları, ve sendiklaşmayla ilgili yaşadıkları kısır döngüden kurtulmaları gerektiğini ifade etti.Sendikalaşma çabasına örnek olarak tamamı lisans mezunu çağrı merkezi çalışanlarının önce dernekleşerek ardından hep birlikte sendikalaştıklarını, TMMOB nin de mühendislerin sendikalaşması konusunda buna benzer bir işlevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

İkinci olarak söz alan Prof.Dr. Serpil AYTAÇ, eğitimli işsizliğin %20 seviyelerinde olduğunu, mühendis işsizliğinin ise %25 civarında genç mühendis işsizliğinin ise %33’lere yükseldiğini belirterek, işsizliğin öncelikle kişilerde yarattığı psikolojik etkiyi, daha sonra aile ve giderek toplumda yarattığı etkilerden söz etti. İşsizliğin, gerek çalışanları gerek işsizleri edilgenleştirerek
pasifize ettiğini, işten çıkarılıp uzunca bir süre iş bulamayanların ‘ küskün iş gücü” olarak tanımlandığını anlattı. İşsizliğin uzun süreli etkilerinde suç eğilimlerinin ve kötü alışkanlıkları artırdığını hatta intiharlara sebep verdiğini söyledi. İşsizliğin çalışanlara olan etkisinin ise işyerlerinde mobbing olaylarının artmasına ve buna maruz kalanların sessiz kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Üçüncü olarak söz alan DİSK Bölge Temsilcisi Ayhan EKİNCİ ise, iş gücünün beyaz yakalı, mavi yakalı, kadrolu , taşeron, sözleşmeli vb. şekillerde bölündüğünü , bu bölünmeden çalışanların mücadelesinin zarar gördüğünü söyledi. Mühendislerin üretim sürecinin tamamını kontrol edemediği ve bu nedenle işveren vekili olmadıklarını ait oldukları işçi sınıfı ile dayanışma içinde ve birlikte olmaları gerektiğini belirtti. Sendikalı işyerlerinde ki mühendis ücretlerinin, sendikasız işyerlerinde çalışan mühendis ücretlerinden yüksek olduğunu ifade etti.  Mühendisler dahil tüm beyaz yakalıların iş kollarındaki işçi sendikalarında birlikte örgütlenmeleri gerektiğini,  Sendikalarının (Birleşik metal-iş)  bu konuda merkezi olarak çalışmaları olduğunu ve mühendisleri üye yapmaya açık olduklarını belirtti. IBM deki mühendislerin sendikalaşmasının bir başlangıç olarak umut verici olduğunu vurguladı.

Son olarak TMMOB eski Genel Sekreter vekili ve MMO denetleme kurulu üyesi Ercüment ÇERVATOĞLU ise, TMMOB nin 70 li yıllardaki sınıf dayanışmasından örnekler vererek yapılmış olan Teknik Eleman Kurultaylarını anlattı. 12 eylül sonrası TMMOB yöneticilerinin baskı altına alınarak sürecin kesintiye uğratılmak istendiğini belirti.  TMMOB nin 2007 yılında bu çalışmanın ilk adımı olarak düzenlediği ‘Mühendisler, Ücretlendirme ve İstihdam Sempozyumunun’ gecikmeli de olsa TMMOB nin yüzünü yeniden işçi sınıfı ve mühendislerin birlikte mücadelesine döndürdüğünü ve bu kurultayın bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayarak hem 4 Ekim Bursa Yerel Kurultayına hem de 14-15 Kasım Merkezi Kurultaya katılım çağrısı yaptı.

Panele 79’u mmşp olmak üzere toplam 88 kişi katıldı. Katılanların yarıya yakını (37) genç mmşp’lerden oluşmakta idi. Panele, makina, endüstri, elektrik, elektronik, kimya, ziraat, inşaat, metalürji, harita ve mimar olmak üzere farklı meslek disiplinlerinden teknik elemanlar ilgi gösterdiler.

 

 

politeknik.org.tr

 


Spread the love