Ankara’da Kurultay Hazırlıkları Yoğunlaşıyor

8 atölye kurarak Ücretli ve İşsiz MMŞP Kurultayı’na hazırlanan Ankara’da 5 Eylül günü Kurultay hazırlıkları kapsamında iki ayrı panel gerçekleştirildi.

Panellerin birisi Kapitalizmin krizi konulu olarak Prof. Dr. Aziz Konukman‘ın katılımıyla EMO Ankara Şubesi’nde yapıldı. Panele 35 kişi katıldı.

Diğer panel ise yine 5 Eylül günü Örgütlenme atölyesi tarafından “Mühendisler ve Sendikalaşma” konulu olarak EMO Genel Merkezi’nde düzenlendi.

“Mühendisler ve Sendikalaşma” panelini Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Hakan Tanyaş yönetti. Panel’de ilk olarak EMO üyesi ve ESM yöneticisi Erdal Apaçık sendikaların işlevleri, Türkiye’de sendikalar, kamu çalışanlarının sendikalaşma süreci üzerine bir sunuş yaptı. Apaçık TMMOB’nin Profil araştırması verilerinden de veriler sunarak örgütlenme ve sendikalaşma sürecine ilişkin önerilerini dile getirdi.

Erdal Apaçık’tan sonra DİSK/Basın-İş yöneticisi, makina mühendisi Ertuğrul Bilir sunuş yaptı. Bilir de TEKSEN ve TÜTED’den itibaren mühendislerin sendikalaşma girişimleri, işçilerle mühendisler arasındaki mesafenin nedenleri üzerinde durdu. Bilir, sendikalaşmanın mühendislerin gündemi haline gelebilmesi için örnek bazı direnişler çevresinde yapılacak eylemlerin önemli olacağını vurguladı.

Daha sonra ise Haber-Sen yöneticisi, elektrik mühendisi Fatih Eroğlu TRT’deki sendikal mücadele ve yaşanan baskılar ve direniş üzerinde dururak bir sunuş yaptı. Eroğlu, kendisinin ve 2 arkadaşının TRT yönetimi tarafından açığa alındığını, davanın ise sürdüğünü ve bu baskıların mücadeleyi engelleyemeyeceğini vurguladı.

Sunuşların ardından diğer katılımcılar da soru ve görüşlerini dile getirdi.Yapılan konuşmalarda TMMOB ve bağlı odalarda çalışan mühendislerin de sendikalaşabilmesi gerektiği, bu konuda engel çıkarılırken diğer mühendislerin sendikalaşması çabasının inandırıcı olamayacağı; sendikaların yapılarından kaynaklı olarak çıkan sorunlar ve sorunların nasıl aşılacağı üzerinde tartışıldı.

Sendikalaşma paneline yaklaşık 20 kişi katıldı.

politeknik.org.tr