Bolu Politeknik-Genç Toplanıyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Politeknik – Genç çalışma grubu toplanıyor. Bolu’da yeni bir çalışma olarak kurulan Politeknik, önüne mühendislik-mimarlık alanında neo-liberal politikaların getirdiği özelleştirme programlarına karşı mücadeleyi koyuyor. 

Sistemin ve sermayenin mühendisi, mimari değil, insanlığa hizmet eden, rantçı anlayışa karşı çıkan mühendislerin ve mimarların kolektif çalışması olacak. İstanbul’daki dere yataklarına ev yapanlarda bizim meslektaşlarımızdı.  Ama onlar rantçı anlayışın hakim olduğu,  paranın ve kariyerin popülizminden etkilendiler. Bugün bakıldığında ülkemizde binlerce mühendis – mimar var.  Ancak bizim gibi düşünen mühendisler ve mimarlar olması gerekiyor.  Emek ekseninde çalışan, insanlığa hizmet eden, para için değil insanlık için imza atan mühendislere, mimarlara ihtiyacımız var. Mücadelemizi bir yaşam mücadelesi olarak görüyoruz. Mühendislerin – mimarların iş hayatlarında düzeyli ve etkin mühendislik hizmetleri ve/veya ürünlerine gereksinim duyulduğu bilinmektedir. Mühendislik hizmetlerine talep arttıkça, doğal olarak, piyasadaki mühendis sayısı artmakta (arz-talep), yaptıkları işlerin, verdikleri hizmetlerin toplumsal denetimleri zorlaşmaktadır.

Toplumsal olarak bakıldığında mühendislik-mimarlık alanlarının önemli bir yere sahiptir. Mühendislik ve mimarlık, bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır. Devrimci, aydın, mücadeleci mühendisler – mimarlar olma umuduyla 26 Şubat’ta Politeknik-Genç Bolu’da toplanıyor.