Grizu Patlamasında Bir Mühendis Tutuklandı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy’de Şentaş Madencilik’e ait maden ocağında 23 şubat günü meydana gelen ve biri maden mühendisi 13 işçinin ölümüne yol açan grizu patlaması ile ilgili olarak biri mühendis 4 kişi tutuklandı.


Tutuklananlar arasında yeraltından sorumlu mühendis Halil Karakılç’ın yanısıra Şentaş Madencilik sahibi ve ortakları da bulunuyor.  Madenin başmühendisi Barış Deler ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

Aynı madende daha önce 2 kez grizu patlaması yaşanmış, 2006’daki patlamada 17 kişi, 2005’te ise 1 işçi hayatını kaybetmiş.

 

Odalardan Açıklamalar


Jeoloji Mühendisleri Odası: “Maden Kazaları İş Cinayetlerine Dönüşmesin”

Jeoloji Mühendisleri Odası meydana gelen grizu patlaması ile ilgili olarak 24 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada “Ülkemizde 30 yıldır uygulanan özelleştirme, taşeronlaşma gibi yanlış uygulamalarla kamu eliyle yapılan madencilik daraltılmış,  kamu kurumlarının elinde bulunan sahalar ya devredilmiş ya da kiraya verilmiş;  bilgi, deneyim ve teknik alt yapısı yetersiz, işçi sağlığı ve iş güvencesine yönelik tedbirlerin alınmadığı, yeterli mühendislik hizmetinin verilmediği bilim ve teknik dışı işletmeler ortaya çıkmıştır.” denilen açıklamada ayrıca “yapılması gereken denetimsiz ve kuralsız çalışmakta olan, teknolojik yenilenmelerini yapmayan, sendikalaşmayı engelleyen ve kaza riskine açık işletmelerin etkin denetiminin yapılarak yaptırımların uygulanması ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının günün gerekleri ışığında yeniden düzenlenmesidir”  deniliyor.

Metalurji Mühendisleri Odası: “Değişen Birşey Yok Katliamlar Sürüyor”

Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük imzası ile yapılan 24 Şubat tarihli açıklamada “Özelleştirmelerin karlılık hırsı ve sömürü mantığı hiç ara vermeden insan yaşamına kıymaya devam etmektedir. u katliamlara derhal dur denmelidir. Madenler yeniden kamulaştırılıp, gerçek anlamda çalışma güvenlikleri alınmalıdır.” deniliyor.

Vatan Gazetesi’nde yar alan haberde Maden Mühendisleri Odası Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Torun‘un görüşlerine yer verildi:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun’a göre madende sadece 2 yenilik yapıldı: “Şentaş Madenciliğe ait maden ocağında 2006 yılından sonra yapılan 2 yenilik var. Bunlardan biri erken uyarı sistemi, diğeri ise kurtarma istasyonu. Erken uyarı sisteminin tüm ocakta gaz sensörleri var. Bu sensörler metan gazını algıladığı zaman hem görsel olarak hem de sesli olarak çalışanları uyarır. Bizim ilk anladığımız erken uyarı sisteminin devreye girmediği yönünde. Bu facianın olması, madendeki sistemsel bir bozukluğa işaret ediyor. Çünkü, sonuçta orada son derece deneyimli mühendis arkadaşımız Özgür Seçkin de bulunuyordu. Teorik olarak, eğer uyarı sistemi görevini yapmış olsa, arkadaşımız bunu fark ederdi. Kurtarma sistemi ise kaza olduktan sonra devreye giren 10 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, oksijen ekipmanlarıyla madende, patlamadan etkilenenleri kurtarır. Bu kazada ise hayat kurtarmaktan ziyade hayatını kaybeden işçilerin cesetlerini çıkarmışlar.”

 

politeknik.org.tr