BMO 1.Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti: Yönetim Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin

TMMOB’nin 42. Genel Kurulu’nda kuruluş kararı alınan BMO (Bilgisayar Mühendisleri Odası)’nun ilk Genel Kurulu 8-9 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
İlk genel kurulu yapmanın heyecanıyla geçmiş yıllarda odalaşma çalışmalarında yer almış bilgisayar mühendislerinin yoğun bir katılımı vardı.
Divanın oluşturulması ve saygı duruşundan sonra Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Başaran, açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına BMO’nun kısa bir tarihçesiyle başlayan Başaran, BMO’nun 1980’lerden beri devam eden çalışmaların bir sonucu olduğunun altını çizdi. KHK’ler ile TMMOB’nin ve bağlı odalarının yetkisizleştirildiği bir süreçte, BMO’nun işinin zor olduğunu belirtirken, BMO’nun başarısının bilgisayar mühendislerinin kararlılığına ve çalışma azmine bağlı olduğunu vurguladı. 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı‘nın ve EMO Başkanı Cengiz Göltaş‘ın konuşmalarından sonra diğer konukların konuşmalarına geçildi.
BMO Ana Yönetmeliği görüşüldü
Genel Kurul gündeminin en önemli maddesi, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve komisyonca son hali verilen BMO Ana Yönetmeliği’nin görüşülüp karara bağlanmasıydı. BMO Ana Yönetmeliği, bir çok açıdan diğer odaların ana yönetmelikleri ile örtüşse de, Oda’nın amaçları, organlara seçilecek üyelere getirdiği sınırlamalar ve aidat konusunda farklılıkları vardı. BMO Ana Yönetmeliği’ne göre, aynı üye iki dönemden fazla ve toplamda altı dönemden fazla aynı organlara seçilemiyorlar. Ayrıca yeni üyelerden geriye dönük aidat alınmıyor (Ayrıntılı bilgi için bkz. http://bmo.org.tr/wp-content/uploads/2012/09/BMO_Ana_Yonetmelik-TMMOBv5.pdf).
Türk Bilişim Grubu YK adayından ana yönetmelik itirazı
BMO Ana Yönetmeliği, sadece bir üyenin hayır oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. İtiraz eden üyenin gerekçesi de oldukça ilginçti. Yönetmelikle demokrat bilgisayar mühendislerinin çalışma programını karıştıran TBG (Türk Bilişim Grubu)nin yönetim kurulu adayı, yönetmeliğin sadece ücretli çalışanların hakkını savunduğunu söyledi, ama yönetmelikteki ilgili maddeyi hatırlayamadı. Ayrıca, mühendislikle bilimin ayrı olması gerektiği iddiasıyla, TMMOB kararında yer alan BMO’ya üye olacak disiplinler maddesinde yer alan Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği gibi bir bölüm adı olamayacağını söyledi.
Bursa’da şube talebi
Dilek ve öneriler kısmına ise Genel Kurul’a Bursa’dan katılan üyelerin, Bursa’nın şube olması yönünde verdiği önerge damgasını vurdu. Bursa ısrarlı bir şekilde 42 üyesiyle şube olmaya hazır olduğunu savundu. Divan, hem az önce oylanan ve kabul edilen Ana Yönetmeliğe aykırı olması, hem de talebinin hukuksal bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle usulen Bursa’nın bu önergesini reddetti.
Seçimler
Seçimlere ise üç grup katıldı. Birinci grup, kırmızı liste ile seçime katılan, yıllardır odalaşma çalışmaları içinde yer alan ve odayı kuran Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’ydi. İkinci grup ise beyaz renkle seçime giren TBG. TBG, “siyasetten uzak oda” söylemiyle  ve  biraz da milliyetçi tonlarla bir çalışma yürüttü. Üçüncü grup ise, mavi renkle ve Bağımsız Mühendisler adıyla seçime girdi. TBMO web sitesi ve facebook grubu etrafında örgütlenen Bağımsız Mühendisler’in de en büyük iddiası  siyasetle ilişkilerinin olmadığıydı. 
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, adaylarının öz geçmişi, çalışma programları ve ilkeleriyle biçimsel olarak seçime hazır girdiler. Diğer grupların ise ne bir çalışma programı vardı ne de kendilerini tanıtan herhangi bir bilgi notları. Bunun doğal sonucu olarak TBG, sadece 20 oy aldı. Fakat buna karşın programını üyelerle ile hiç paylaşmamış Bağımsız Mühendisler grubu 272-277 arası oy alması beklenmedik bir durum yarattı. 
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri ise 328-334 arası oy alarak yönetim kurulunun tamamına seçildi.  
BMO’nun ilk Yönetim Kurulu, aşağıdaki isimlerden oluştu:
Gölay Şakiroğulları
Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu
Mehmet Yazıcı
Oya Tezel
Serdar Çiftçi
Halil Ağın
Onur Özardıç
Sandık, sandık oy oranları
Sandıklardaki oy oranları incelendiğinde ise ilk beş sandıkta özellikle de ilk iki sandıkta Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin belirgin bir üstünlüğü vardı. Altıncı sandıkta ise Demokrat Bilgisayar Mühendisleri 4 oy gerideyken, yedinci ve son sandıkta ise bu fark 72’ye çıktı. 
Demokrat Bilgisayar Mühendislerine Genel Kurul’dan çıkan sonuçlar
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri odalaşma çalışmalarını yürütürken, gericiler AKP iktidarının da sağladığı olanaklarla alttan alta bir örgütlenme faaliyeti yürütüyordu. Odanın kuruluşunun hemen ardından ise bu faaliyetleri özellikle kamu kurumlarında ve belirli şirketler aracılığıyla daha da yoğunlaştırdılar. 
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, BMO’yu kurup odalaşma çalışmasında başarıya ulaşmış olmasına rağmen, örgütlenme konusunda ilerleme kaydedemedi. Yeni üye yapılmaması ve az sayıdaki yeni üyeyi de sürece katamamak oy farkını sınırladı.
 
Genel kuruldan Demokrat Bilgisayar Mühedisleri’nin TMMOB’nin 42. Genel Kurulu’nda delegelere verdikleri sözü yerine getirebilmeleri ve bilgisayar mühendislerinin güvenceli çalışma hakları için daha sıkı ve programlı çalışmaları gerektiği açığa çıktı.
 
 
politeknik.org.tr