KMO İşsiz Mühendislerle Görüştü

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi işsiz kimya mühendisleri ile toplantı gerçekleştirdi.

9 Eylül Pazar günü yapılan toplantıya KMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeleri, KMO’da çalışan teknik görevliler ve işsiz kimya mühendisleri katıldı. Toplantıda kimya mühendislerinin işsizliğinin nedenleri üzerine konuşmalar yapıldı. 

Toplantıda konuşulan işsizlik nedenleri;

2010 yılında çıkan ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ ile sorumlu müdür/yöneticilik yapılan gıda işletmelerinden küçük olan firmalarda teknik eleman çalıştırma zorunluluğu kaldırılmasıyla birçok kimya mühendisi işsiz kalmıştır. Bu kanun birçok mühendisi işsiz bırakırken, gıda işletmelerindeki denetimsizlikten dolayı halk sağlığı da tehlikeye atılmıştır.

1954 yılında yürürlüğe giren, 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun uygulanması halen sağlanamamaktadır. Kamuda kimya mühendisi istihdamı yeteri kadar sağlanamamakta bu nedenle kamudaki denetimsizlik devam etmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüksekokul ve üniversite açılma oranı 1999 yılında %21.67 iken 2010 yılında %44.27 olmuş, 2001 yılında 22 olan Kimya Mühendisliği Bölümü sayısı 2012 yılında 37’e ulaşmıştır. 2001 yılında mezun olan yaklaşık 1400 Kimya mühendisi varken 2011 yılında bu sayı 2896’ya yükselmiştir. Bu sayıda kimya mühendisinin istihdam edebileceği kuruluşun olmaması, mezun olan kimya mühendislerinin işsizler ordusuna katılmasına neden olmaktadır.

Toplantının sonunda, kamu kurumlarında kimya mühendisliği kadrolarının yetersiz olması nedeniyle bir imza kampanyası başlatılması ve KMO İstanbul Şube’de İşsiz Mühendisler Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

 

politeknik.org.tr