Bir imza da sen ver: ‘Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz’

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ‘Kaza değil! Fıtrat değil! Kader değil! Cinayet!’ diyerek imza kampanyası başlattı. ‘Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz’ cümlesiyle başlayan imza metninde talepler şöyle sıralanıyor:

-Emekçilerin güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılması engellenmelidir

-İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen ve özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemine son verilmelidir.

-Sendikalaşmanın önündeki İLO standartlarıyla çelişen engellemeler kaldırılmalıdır.

-Toplu iş sözleşmesi hakkının önündeki başta çifte baraj uygulaması olmak üzere tüm engeller kaldırılmalıdır.

-İşçi sağlığı iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla çözülemez. Sendkaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar süreçlerine ve yönetime etkin katlımı ile idari ve mali yönden bağımsız, demokratik işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu oluşturulmalıdır.

İmza föyleri doldukça emek ve meslek örgütlerinde toplanacak.

İmza metni ve föyü için tıklayınız

politeknik.org.tr