Bilgisayar Mühendisleri’nden baskı, engel ve kontrole karşı 101(BirSıfırBir)

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri; baskı, engel ve denetime karşı bilgiye erişimin özgürlüğü ve bilişim teknolojilerinin toplumsallığını savunan bir portal kurdu. birsifirbir.net isimli web adresi teknoloji, bilim ve bilişime dair kapsamlı konulara dair bir yayın niteliği taşıyor.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri‘nin öncülüğünde hazırlanan ve bir çevrimiçi yayın olan 101(BirSıfırBir); bilişim teknolojileri ve kültürünü üretim sürecinin bir parçası olarak toplumsal yönleriyle ele alıyor.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, birsifirbir.net ismini verdikleri çevrimiçi yayını “Teknoloji üreten emeğin eğitimine, teknolojinin bilimsel gelişimine, üretim koşullarına, üretim sürecine, üretim sürecini etkileyen sosyal ve ekonomik politikalara, üretim sürecinde teknolojinin kullanımına, teknolojinin gelişim ve değişimine, toplumsal etkilerine bütünlüklü bir yaklaşım geliştirme çabasındadır.” şeklinde özetleyerek, bu çalışmayı bilişim emekçilerinin mücadelesinin bir parçası olarak görüyor.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri mücadelesini sürdürüyor
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri bir süredir çalışmalarını meslek odası dışında sürdürüyor. TMMOB’ye bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 2. Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart tarihlerinde yapılmış ve geçtiğimiz dönem yönetimde olan demokrat mühendislere karşı gericiler kazanmıştı.

politeknik.org.tr