Bilgisayar Mühendisleri Oda Kurmak için Adım Attı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) komisyonları arasında yer alan Bilgisayar Meslek Dalı Ana Komisyonu üyeleri Oda kurma kararı aldı.  
 
Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ilk mezunlarını 80’li yıllarda verdi. Bir Bilgisayar Mühendisleri Odası(BMO) olmadığından Türk Mühendis Mimar odaları Birliği (TMMOB) kanunu gereği ihtisaslarına göre en yakın odaya, EMO’ya, üye olabildiler. Ancak bilgisayar mühendislerinin büyük bir bölümü, mesleki alanlarının elektrik mühendisliğinden tamamen ayrı olduğunu savunarak en başından itibaren EMO içinde örgütlenmeyi kabullenmek istemedi. Hatta çoğu bilgisayar mühendisi, EMO’ya üye olmayı bile reddetti. Üye olanlar ise ayrı bir Oda kurmak üzere EMO’ya geliyordu. 
EMO’ya üye bilgisayar mühendislerinin çalışmalara Bilgisayar Meslek Dalı Komisyonu’nda devam etmesi kurumsallaşma adına ilk adım oldu. Son dönemlerde Oda kurmak için EMO’ya üye olan bilgisayar mühendisleri sayısı artış gösterdi. Bu süreç içerisinde Oda kurmak için farklı girişimlerde  bulunulmasına rağmen çeşitli nedenlerle bilgisayar mühendislerinin Odası kurulamadı.
Bilgisayar mühendisleri Oda kurmak için yeni bir adım daha attı
EMO üyesi bilgisayar mühendisleri, Nisan sonunda EMO Bilgisayar Meslek Dalı Ana Komisyonu’nda, BMO için yeni bir girişimde bulunma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, Oda Genel Kurulu’na ve TMMOB Genel Kurulu’na kuruluş önerisi sunulacak. 
Son yıllarda çok sayıda bilgisayar mühendisliği bölümü açıldı. Bilgisayar mühendisleri bugün nicelik olarak göz ardı edilemeyecek bir durumda olması ve EMO’nun var olan bu potansiyeli TMMOB örgütlülüğüne katmakta yeterli bir düzleme sahip olmaması son BMO girişimini önceki dönemlerden farklı hale getiriyor.
politeknik.org.tr