Beyoğlu imar planına mahkemeden iptal: Yeşil alanlara dokunulamaz
Spread the love

Beyoğlu semt derneklerinin açtığı davada, Beyoğlu’yla ilgili iki imar planının iptaline karar verildi.

Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yapılmasının önü kapandı. Kazanım, Beyoğlu imar planlarının iptaliyle geldi.

Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği, 2010’da Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı ve bu planın dayanağı olan 21 Mayıs 2009 tarihli 1/5 bin ölçekli Beyoğlu Nazım İmar Planı’nın iptali için İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Bilirkişi raporunda da başvurucuların haklı olduğuna dair tespitler yer almıştı. Raporda, Beyoğlu gibi yoğun ve sık yapılaşmanın olduğu ve açık alan elde etmenin neredeyse imkansız olduğu koruma alanlarında mevcut yeşil alanlar içerisinde yapılması öngörülen her türlü yapılaşmanın yeşil alanın niteliğini bozacak ve yeşil alan standartlarını olumsuz etkileyecek bir işlem olacağı belirtilmişti.

Mahkeme, 12 Nisan’da verdiği oy birliği ile verdiği kararda planları iptal etti.

Mahkeme rapordan yola çıkarak, özetle “bütüncül ve bütünlüklü bir planlama süreci işletilmediği, ihya kararlarının sosyal donatı alanlarını artırmak amacı ile önerildiği ancak kısıtlı olan diğer sosyal donatı ve özellikle yeşil alan kullanım alanlarının azaltıldığı, nüfusun demografik ve sosyo-ekonomik durumuna ilişkin verilerin yetersiz olduğu, özel otomobillerin bölgede daha çok görülmesine neden olacağı, plan ile önerilen bu aktif yeşil alanların öngörüldüğü gibi aktif olarak kullanılmasının mümkün olmadığını” belirtti. Bu nedenlerle söz konusu planların hukuka, şehircilik ve koruma ilkeleri ile kamu yararına uygun olmadığına hükmetti.

Topçu Kışlası, otopark ve sosyal tesisler yapılamaz
Kararı değerlendiren davacı derneklerin avukatı Pervin Çelik, Beyoğlu kentsel SİT alanının tamamına ilişkin olarak planın tamamen yürürlükten kalktığını, bu plan kapsamında öngörülen ve bugüne kadar ruhsat verilememiş uygulamalara bugünden itibaren ruhsat verilemeyeceğini kaydetti. Çelik, daha önceden ruhsat almış ancak dava konusu edilmişse onların da iptal olacağını, dava konusu edilmemiş uygulamaların hukuken devam edeceğini belirtti.

Çelik ayrıca, Galatasaray duvarının yanına öngörülen katlı otoparkın yanı sıra, Roma Bostanı’na öngörülen ve bir tanesi inşa edilen ancak yapımına başlanmayan üç sosyal tesise ilişkin ruhsat düzenlemesinin plan iptali kapsamında ruhsat alamayacağını ifade etti.

Öngörülen ihyaların da bugünden sonra hayata geçirilmesinin söz konusu olmayacağını belirten Çelik, bu kapsamda Gezi Parkı’nda ihyası düşünülen Topçu Kışlası’nın iptal kararından sonra yapılamayacağının altını çizdi.

Kaynak: Diken


Spread the love