Kimya Mühendisleri Odası: “Başbakan Yerel Yönetimlerin Başarısızlığını Örtmeye Çalışıyor”

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Pazar günü yerel seçim çalışmalarının stardını verdiği partisinin İstişare ve Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, meslek odalarının belediye çalışmalarını açtıkları davalarla engellediği gerekçesi ile Oda’ları suçlamıştır.

Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Besleme’nin yaptığı basın açıklaması aşağıdadır.

Başbakan Yerel Yönetimlerin Başarısızlığını Örtmeye Çalışıyor

TMMOB ve bağlı meslek odaları; ülkesinin ve halkının çıkarları doğrultusunda mesleki uygulamaları düzenlemek, denetleme ve öneriler geliştirmek amacı ile kurulmuş, Anayasa temelli kamusal kuruluşlardır.

Doğal olarak odaların öncelikli görevi, mühendislik ve mimarlık alanında bilimin gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini sorgulamaktır. İster mühendis – mimar, ister belediye başkanı, ister başbakan, kısaca her kim veya hangi kurum, kuruluş olursa olsun, uygulamalarını çağdaş bir zeminde ve bilimsel gerekliler ekseninde yürütmek zorundadır.

Odalarımız; ülke yönetiminin hangi parti ve grupta olduğuna bakmadan, ülkesinin, meslektaşının ve halkının çıkarları doğrultusunda, çalışmalarını devam ettirecek, eleştiri ve önerilerini sunacak, gerekirse yanlış uygulamaları hukuksal alana taşıyacaktır.

Kimya Mühendisleri Odası dün olduğu gibi, bugün de; yönetimlerin her türlü keyfi uygulamalarına, popülist yaklaşımla imar aflarına, siyasi istismarlara, kaçak yapılara, kenti talana dönüştüren politikalara, ülke kaynaklarının peşkeş çekilmesine, bilimden uzak dogmatik uygulamalara karşı çıkışını sürdürecektir.

Sayın Başbakana şunu hatırlatmak istiyoruz, Odalar hiçbir siyasi partinin hegemonyasında değildir, bizler talimatlarla veya temayül yoklamaları sonucu atama usulü göreve gelmiyoruz. Söz verdiğimiz yandaşlarımız olmadığı gibi, yöneticilerimizin hiçbirinin ekonomik beklentileri de bulunmamaktadır. Bugün odalarımızın yükünü, tamamı ile gönüllülük esasına dayalı, insanını, mesleğini ve ülkesini seven mühendis ve mimarlar omuzluyor. Ne mutlu ki, halen piyasa ve sadaka ideolojisi henüz TMMOB’ ye bulaşmadı.

Sayın Başbakan, evet davalar açtık ve nerede ise hepsini kazandık, bunlar doğruluğumuzun ve haklılığımızın göstergesidir. Çok söylediğiniz gibi Türkiye bir hukuk devleti ise, sayısı yüzleri bulan, bu davaların gereğini yapmanızı bekliyoruz, hükümetlerin görevi de budur.

Mehmet Besleme

KMO Yönetim Kurulu