Peyzaj Mimarları Odası: “TMMOB ve Meslek Odalarının Onurlu Mücadelesine Dil Uzatmayın!”

Sn Başbakan partisinin Kızılcahamam‘ da yaptığı toplantının kapanış konuşmasında anayasal kurumlar olan meslek odalarını belediye uygulamalarının önünde engel yaratmakla ve ideolojik davranmakla suçladı. Bu konuşmadan güç alan “yandaş” Yeni Şafak gazetesi ise krize mali kaynak olarak meslek odalarının bütçesini gösterdi.

 

Odamız , Anayasa‘nın 135. Maddesi‘nde tanımlanan 66 ve 85 KHK ve 7303 Yasa ile değişik 6235 sayılı Yasa‘ya göre kurulmuş, “Kamu Kurumu”  niteliğinde bir Meslek Kuruluşu‘dur.

Bu bağlamda;

Çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında, emekten, toplumdan yana yapar. Kamu ve toplum yararını çalışmalarının merkezine koyar. Doğal-tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar, yaşam alanlarının ranta alanları olmasına karşı mücadele eder. İnsanların biraraya gelebileceği, sosyal alanların , meydanların, parkların, yeşil alanların korunması ve yapılması konusunda çalışmalar yapar.

Bu konuda ilgili bakanlık, genel müdürlük, daire başkanlıkları, diğer birim ve organlarla görüşür, raporlar hazırlar, çalışma komisyonları içinde yer alır,  ihtiyaç olduğunda ortak etkinlikler düzenler.

Bütün bunları “kar” odaklı değil  “insan ve toplum” odaklı olarak planlar. Bilimsel bilgi akıl  ve hukukun üstünlüğüne inanır. Kamu ve toplum yararına bulmadığı çalışmaları herhangi bir siyasi kategori yapmadan, ayrım  gözetmeksizin yargıya taşır.

Bir ülkenin en yetkili ağzının söyledikleri bu anlamda oldukça şaşırtıcıdır. Bir o kadar da manüpilatif ve provakatifdir. Meslek Odalarının hukuk mücadeleleri ve bunun sonucunda alınan yargı kararları, hukukun üstünülüğüne, yargının bağımsızlığına inanması gereken bir başbabakanı rahatsız ediyorsa üzerine düşünülmelidir.

“Yandaş” medyalarının krize çare olarak meslek odalarının bütçesini göstermesi ise “doğru okunmalıdır”.  Meslek Odaları ile ticari odaları yanyana koymak bilinçli bir tercihtir. İlerici, halktan ve emekten yana meslek odaları bu değerlerinden koparılmak, hizaye getirilmek ve sonrasında tasfiye edilmek istenmektedir. Krize mali kaynak için önerimiz ise yanıbaşlarında duran Deniz Feneri Derneği‘dir.

Topraklarımızın satışı durdurulduğunda,  kentlerde rantsal dönüşüm uygulamarına son verildiğinde, kıyılarımız, ormanlarımız, doğal-tarihi ve kültürel varlıklarımız korunduğunda, imar yolsuzlukları, çarpık kentleşme bittiğinde, kentlerde toplu taşıma, yaya haklarına, yeşil alana, alt yapıya gerekli yatırımlar yapıldığında, yoksul mahallelere sadaka değil hizmet görütüldüğünde, yerel yönetimlerin oldu-bittici, otoriter, plansız politikaları yerine meslek odalarını da içine alan katılımcı  bir anlayış sergilendiğinde , Sn Başbakan  ve yerel yönetici kadroları bu davalarla uğraşmayacaktır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, dün olduğu gibi bugünde meslektaşlarının, toplumun ve ülkenin çıkarları için verdiği onurlu mücadelesine devam edecek, bu mücadeleyi veren TMMOB ve bağlı meslek odaları ile yanyana durmayı, dayanışma içinde olmayı sürdürecektir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
8. DönemYönetim Kurulu