Şehir Plancıları Odası: “Hükumetin Hedef Tahtasında Bu Kez de Meslek Odaları Var!”

Başbakan Tayyip Erdoğan Partisinin Kızılcahamam‘dadüzenlenen 13. İstişare toplantısında yaptığı açıklamada bazı meslek odalarınınideolojik bir yaklaşımla AKP‘li belediyelere dava açtığını öne sürmüştür. Aynıtürden bir değerlendirmeyi Cumartesi Akşamı Kanal B‘de yayınlanan bir programdaAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de yapmış; odamızı yalansöylemek ve ideolojik davranmakla suçlamıştır.

 

İktidarın en yetkili ağızlarından gelen bu ithamlar karşısında,TMMOB Şehir Plancıları Odası aşağıdaki açıklamayı yapmayı gerekli görmüştür:

Birçok sorumlu meslek odası gibi, TMMOB Şehir PlancılarıOdası da, ülkemizin ve meslek alanımızın sorunlarına yönelik olarak değerlendirmelerve tespitler yapmakta, Anayasal haklarını kullanarak gerek merkezi gerek yerelyönetimlerin plan kararları ve uygulamalarını yargıya taşımaktadır. Bugünekadar yargıya taşınan bu kararların sonuçlananlarının büyük bölümünde davalarkazanılmış, sürmekte olanlarında ise yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Açmışolduğu davalar karşısında Bağımsız Mahkemelerin almış olduğu kararlar Odamızınsalt ideolojik saiklerle davranmadığının en önemli kanıtıdır. Aksini iddiaetmek bağımsız mahkemelerin de ideolojik davrandığını öne sürmek olacaktır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası meslek alanında belli değerlerisavunmaktadır. Bu değerler olmadan herhangi bir mesleğin kendi alanında tekniksayılan çalışmalarda dahi çalışabilmesi mümkün değildir. TMMOB Şehir PlancılarıOdası‘nın savunduğu düşüncelerin geri planında kamu yararı, kentlerin yaşanabilirliği,kamusal mekanların korunması, güvenli kentler gibi değerler vardır. Buçerçevede bu değerlerin bir ideolojik ve siyasi anlamının bulunması da kaçınılmazdır.

Uzun süredir iktidarda bulunan AKP hükümeti ve AKPBelediyeleri bu değerleri ortadan kaldırmaya çalışan serbest piyasa değerlerininve ideolojisinin savunucusu olarak birçoğu hukuksuz çok sayıda uygulama ve plandeğişikliğine imza atmıştır. Kamu arazilerini hızla elden çıkartan, 2B niteliğindekiarazileri tasfiye eden, fabrikaları kapatıp, alışveriş merkezine dönüştüren,kent yönetmeyi dış borçlanma olarak anlayan bu yönetim anlayışının Türkiye‘yigetirdiği nokta dış ve iç borç batağında bir ekonomidir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası bugün Türkiye‘nin ve Türkiyekentlerinin getirildiği noktayı çok önceden öngörerek bu politikalara karşıAnayasal haklarını da kullanarak bir tutum takınmıştır. Hak-İş‘in “2BArazilerini satarak krizden kurtulabiliriz” reçetesi ne derece ideolojikve taraflıysa, Odamızın bu satışa karşı çıkan tutumu da o derece ideolojiktir.TOKİ başkanının gecekondu alanlarını suç yuvası gösteren tutumu ne dereceideolojikse, TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın gecekonduluları vatandaş görenyaklaşımı o derece ideolojiktir.

Sayın Başbakan bir süredir açık hale gelen tutumu ile kendiyaklaşımı ve ideolojisi ile uyuşmayan hiçbir yaklaşıma hoşgörügöstermemektedir. Tek bir doğru olduğunu ve bunun da kendi doğrusu olduğunusavunan bir anlayış ve ideolojinin ne anlama geldiğini kamuoyu değerlendirmesinebırakıyor, Sayın Başbakanın her gün bir başka yolsuzluğu açığa çıkan AKPBelediye yönetimlerini gündemine almasını öneriyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası