TMMOB: “TMMOB, 29 Kasım’da Ankara’da Sıhhiye Meydanında Olacak!”
Spread the love

TMMOB, 29 Kasım’da Ankara’da Sıhhiye Meydanında Olacak!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kapitalist küreselleşmenin yarattığı krizin faturasının emekçilere ve halk kesimlerine ödetilmesine izin vermeyecek, “zam ve zulüm düzeni”ne karşı yürüttüğü mücadelesini bundan sonra da ara vermeden sürdürecektir. TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emekçi sınıfların haklar ve özgürlükler mücadelesini, emekten ve halktan yana çaba gösteren siyasal partiler, yapılar, çevreler, emek-meslek örgütleri ve demokratik güçlerle birlikte sürdürmede geri adım atmayacaktır.

 

TMMOB, 22 Kasım’da otuzbir kent merkezinde örgütlü yapısıyla birlikte “Kapitalist küreselleşmenin krizine, AKP’ye, gericiliğe, neoliberalizme, ırkçılığa karşı” sokakta söylediği sözü büyütme kararlılığı içerisindedir.

 

TMMOB, 22 Kasım’da sokakta, aynı zamanda Türkiye Demokrasi Mücadelesi içinde bulunan örgütlere de çağrıda bulunmuştu. Şunları söyledik:

 

Şimdi bu ülkenin, bu halkın sahipsiz olmadığını birlikte gösterme zamanıdır. Küresel krizin faturasının halka kesileceği böylesi bir dönemde, insanlar ya kapitalist küreselleşmenin yarattığı yoksulluk, yoksunluk, işsizlik ve eğitimsizlik nedeniyle ırkçı, faşist, dinci, gerici tepkilere sarılacaklar, ya da örgütlü yapılarla bir direniş sergileyecekler. Bu nedenle, tam da bugün, ülkemizdeki emekten ve halktan yana güçlerin “daha demokratik, daha barışçı, gelirini adaletli paylaşan” bir dünya için mücadelesinin yükseltilmesi zamanıdır. Gelin bir olalım, birlik olalım, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görelim. Yaşananlara karşı ortaklaştığımız konularda programlarımızı oluşturalım. Yapacağımız eylemliliklerimizi ortaklaştıralım. Omuzlarımızı birbirine yaslayalım. Dost örgütlere buradan çağrıda bulunuyoruz: Gelin gereğini yapalım.

Bu anlayışıyla TMMOB, 29 Kasım 2008 tarihinde Ankara’da KESK ve DİSK tarafından düzenlenen “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”nin desteklemekte ve TMMOB pankartı altında katılım sağlanması konusunda örgütümüze çağrıda bulunmaktadır.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


Spread the love