KMO: Kimya Mühendislerini ve Mühendislik Hizmetlerini Önemseyin

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Başkanı Mehmet Besleme, Karaköy İskelesi’nin batmasını, Hatay’da biyodizel üretimi yapan tesiste patlama meydana gelmesini teknik personel yetersizliğine bağladı.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Başkanı Mehmet Besleme yaptığı açıklamada şiddetli lodos sebebiyle batan Karaköy İskelesi’nde özelleştirme öncesi korozyona karşı katodik koruma sistemlerinin mevcut olduğunu belirtterek, “Özelleştirme sonrası iskeleyi alan kuruluş, gerekli özeni göstermiş midir? Teknik inceleme ve ölçümleri yapmış mıdır? Eğer yaptıysa gerekli önlemleri almış mıdır?” diye sordu.

Basına yansıyan, Karaköy İskelesine yetkililerin, bakım ve onarım yaptıklarına, hatta 150 milyon YTL harcadıklara ilişkin haberleri inandırıcı bulmadığını kaydeden Besleme, söz konusu kuruluşun, katodik koruma ölçümlerini, potansiyel değerlerini ve bu işi hangi teknik eleman veya mühendisle yaptırdığını açıklaması gerektiğini belirtti.

BİYODİZEL TESİSİNDEKİ PATLAMA

Hatay’daki Biyodizel üretimi yapan tesisteki patlamayı da değerlendiren Besleme şunları ifade etti:

“Yıllarca kimyasal maddeler ve etkileşimleri üzerine eğitim aldık. Hangi maddenin hangi madde ile depolanacağı, işleneceği, ve taşınacağı ana konularımızın başında gelir.

Bu yüzden soruyoruz; işletmede, patlayıcı ve patlayıcı maddeler, yangın ve önlemleri konusunda gerekli standartlara, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere, uyulmuş mudur? İşletmenin yer seçimi doğru mudur?, Tehlike kaynakları üzerinde risk değerlendirmesi yapılmış mıdır? İşletmenin sorumlu müdür olarak istihdam ettiği bir kimya mühendisi var mıdır? Kaynak yapıldı ise, kaynak yapan işçiye, eğitimini kim vermiştir?”

“KİMYA MÜHENDİSLERİNİ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ ÖNEMSEYİN”

Besleme, mesleklerinin gereğini yapmak istediklerini belirterek, “Her yıl işsizler ordusuna katılan kimya mühendisi sayısı 800’ü buluyor. Biz üreterek, ülkemize ve halkımıza değer katmak istiyoruz” dedi. Rant ekonomisinden ve özelleştirmelerden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Besleme şunları ifade etti:

“Çözüm; kendi yerli kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımı ile mümkündür. Çözüm; yerli üretimi, yerli teknolojiyi, yerli hammadde ve yerli istihdamı esas almakla mümkündür. Çözüm; sanayiden istihdama, tarımdan çevreye eğitimden bilim ve teknolojiye, sağlıktan sosyal güvenliğe, bütünlükçü bakmakla ve buna uygun politika üretmekle mümkündür. Son söz olarak; artık yeter kimya mühendislerini ve mühendislik hizmetlerini önemseyin.”

 

 

Kaynak: haberler.com