TMMOB Kararını Verdi. 29 Kasım’da Ankaradayız!
Spread the love

TMMOB Yönetim Kurulu 22 Kasım 2008 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında son siyasi gelişmelerin ışığında, küresel kapitalizmin krizini ve emekçi sınıfların bu süreçteki sorunlarını masaya yatırırken, emek ve mücadele programı üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

 

TMMOB Yönetim Kurulu, bu toplantıda, DİSK ve KESK tarafından düzenlenecek olan,   “emekçiler krizin faturasını ödemeyecekler, işsizliğe, yoksulluğa, zamlara karşı emek ve demokrasi mitingi” ne destek ve kitlesel katılım yönünde karar aldı.

 

Karar, TMMOB’nin 22 Kasım eylemlerinde de belirttiği “Bu ülkenin, bu halkın sahipsiz olmadığını birlikte gösterme zamanıdır. Küresel krizin faturasının halka kesileceği böylesi bir dönemde, insanlar ya kapitalist küreselleşmenin yarattığı yoksulluk, yoksunluk, işsizlik ve eğitimsizlik nedeniyle ırkçı, faşist, dinci, gerici tepkilere sarılacaklar, ya da örgütlü yapılarla bir direniş sergileyecekler. Bu nedenle, tam da bugün, ülkemizdeki emekten ve halktan yana güçlerin “daha demokratik, daha barışçı, gelirini adaletli paylaşan” bir dünya için mücadelesinin yükseltilmesi zamanıdır. Gelin bir olalım, birlik olalım, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görelim. Yaşananlara karşı ortaklaştığımız konularda programlarımızı oluşturalım. Yapacağımız eylemliliklerimizi ortaklaştıralım. Omuzlarımızı birbirine yaslayalım.” sözlerini hayata geçirmesinin geç de olsa  önemli bir adımı olma niteliğini taşıyor.

TMMOB Yönetim Kurulu, 12 Ekim 2008 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurlu kararı ile bir anlamda “yoksulluğa karşı, sosyal dayanışma ve mücadele programı” nın ip uçlarını ortaya koymuştu, bu karar ile TMMOB mücadele hattını şöyle özetliyordu:

 

“ Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler üzerine; “Kapitalist küreselleşmenin yarattığı küresel kriz ile birlikte yaşanacakların açığa çıkarılması, AKP iktidarının emperyalizme bağımlı bir şekilde emeğin aleyhinde yürüttüğü uygulamalarına karşı çıkılması, bir yaşam biçimi haline getirilmeye çalışılan gericiliğe karşı durulması, Kürt sorununun çözümüne yönelik TMMOB tavrının bir kere daha ortaya konması ve her türlü ırkçılığa karşı çıkılması” amacıyla Ekim ve Kasım ayları içerisinde TMMOB ortamında belirtilen konular ile ilgili Bölge Toplantılarının, Kasım ayı sonlarında diğer emek ve demokrasi güçlerinin desteğini alarak Ankara’da alan etkinliği yapılmasına ve tüm bunlar için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine karar verilmişti.”

 

22 Kasım 2008’de TMMOB’nin sözünü alanlarda söylemesi kararı ile birlikte, “Krize, AKP’ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı” kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilirken. 31 ilde binlerce kişinin katıldığı eylemlere emek-meslek örgütleri de destek vermişti.

 

Bu süreç, devrimci mühendis, mimar ve şehir plancıları tarafından,  bir anlamda, 29 Kasım Mitingi’ne yönelik hazırlık toplantıları olarak ele alınmış, Oda ortamlarında yapılan toplantılarda ve işyerlerinde, toplumsal muhalefetin birlik ve mücadele programını öne çıkarmak yönünde görüş ve öneriler öne çıkmıştı.

politeknik.org.tr 

 


Spread the love