Ankara 18 Ekim’de AKP’ye Dur Demeye Hazırlanıyor!

TMMOB Ankara İKK, Kesk Ankara Şubeler Platformu, Türk İş Şubeleri, DİSK Bölge Temsilciliği, Ankara Tabip Odası, Pirsultan Abdal Kültür Derneği, Devrimci 78’liler Federasyonu, Halkevleri, CHP, DTP, DSP, EMEP, ÖDP, SDP,SHP ve TKP Ankara İl Örgütleri; “Yolsuzluğa, Yoksulluğa, Zamlara, Hak Gasplarına Karşı AKP’ye Dur Diyelim” sloganı altında bir miting düzenliyor. 18 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan miting için saat 12:00’de Toros Sokak’ta toplanılacak ve buradan Kolej Kavşağına yürünecek. Mitingin başlama saati 14:00. Miting katılımcısı kurumlar tarafından hazırlanan ortak çağrı metni ise şöyle;

 

YOLSUZLUĞA, YOKSULLUĞA, ZAMLARA, HAK GASPLARINA SON VERMEK İÇİN AKP’Yİ DURDURALIM!

 

 

Ankara’da 400 bin ‘yardıma muhtaç’ insan yaşıyor. Bu utanç tablosu Melih Gökçek tarafından ‘gurur tablosu’ olarak sunuluyor.

 

AKP iktidarı, uyguladığı İMF-TÜSİAD programı ile sosyal devleti yok ederek, kamu hizmetlerini paralı hale getirerek, elektriğe, doğalgaza, suya, tuza zamlarla halkı yoksulluğa mahkum ediyor. Güvencesizleştirilen ve geleceksizleştirilen insanlar iktidarın ‘yardımına’ muhtaç hale getiriliyor. Yoksullara cemaat ve tarikatların yolu gösteriliyor. AKP’nin yarattığı bu toplum, ‘piyasa toplumu’ yoksulluğa mahkum eden bir toplum anlayışıdır.

 

Bu toplumda bir yanda kendilerine ait özel bir yaşam alanı kurarak yaşayan zenginler; diğer tarafta ise şehirlerin kenarlarında yaşayan, dışlanan yoksul kesimler bulunmaktadır. AKP, cemaatlerle, yaptığı yardımlarla, yoksulların yaşadıkları bu sefalete karşı çıkma potansiyelini kontrol altına alırken aynı zamanda muhafazakar/gerici düşünceleri de yaygınlaştırmaktadır.

 

AKP, ülkenin ve emekçi halkın tüm birikimlerini özelleştirme uygulamaları ile sermayeye peşkeş çekmekte, sınırsız bir sömürüyü her alanda hayata geçirmektedir. Kendi etrafında yeni bir zenginler sınıfı yaratırken, yolsuzlukları ve hukuksuzlukları da bir bir ortaya dökülmektedir.

 

‘Yüzyılın iyilik hareketinin’, din ve vicdan sömürüsüne dayanan ‘yüzyılın soygun hareketi’ olduğu ortaya çıkmıştır. AKP’nin yaptığı yolsuzluklar, hayali ihracatlar ortadadır. Biz ‘akız, pakız’ diyenlerin, beyaz örtünün altına gizlemeye çalıştıkları tüm kirlilikleri ortaya dökülmektedir.

 

AKP tüm bunlarla birlikte, kendi renginden bir ülke yaratmaya, kendisinden olmayan herkesi baskı altına almaya çalışmaktadır.

 

Eğitimi, sağlığı paralı hale getiren, zamlarla yaşamı çekilmez kılan, küresel emperyalizmin efendilerinin daha da zenginleşmesine hizmet eden bu sömürü düzeninin sürdürücüsü, AKP’yi durdurmak için şimdi yan yana gelerek, omuz omuza mücadele ediyoruz. Yaşadığımız yoksulluğun ve sefaletin son bulması, haklarımızın gasp edilmesinin durdurulması, herkesin barış içinde kardeşçe yaşadığı, bağımsız, demokratik, eşitlikçi ve özgür bir Türkiye’nin kurulması ancak bizlerin ortak ve kararlı mücadelesine bağlıdır.

 

Çeteleri, mafyası ve kontrgerillası ile cemaat ve tarikatları ile yolsuzlukları ve hırsızlıkları ile çürümüş ve geleceğimizi karartan bu düzen değişmelidir.

 

Tüm emekçileri ve halkımızı, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmaya, bu haklı mücadeleye ortak olmaya çağırıyoruz!

 

politeknik.org.tr