20 Haziran 09 – Söyleşi: “Neoliberalizmin Kent ve Mekana Etkisi”- Mimarlar Odası Ankara Şube

KİM – KENT İZLEME MERKEZİ SÖYLEŞİLER DİZİSİ – 3

“NEOLİBERALİZMİN KENT VE MEKANA ETKİSİ”

Mücella Yapıcı*
Y. Mimar

Kapitalizmin neoliberal politikalar eşliğinde dünya ölçeğinde kurduğu egemenliğini krizlerini aşarak güçlendirmeye çalıştırdığı süreç; gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik politikalarını belirlediği gibi “Kentleşme” süreçlerini de derinden etkilemiştir. Kentler küresel ekonominin en karlı alanlarından birisi olan servis sektörünün mekanları haline getirilmiş ve bu hizmetlerin sunumuma insan ve sermaye çekmek üzere kentlerin bütün olanaklarının seferber edilmesi öngörülmüştür. Sanayisizleşme olarak ta adlandırılan bu süreç sonucunda kentler üretimin örgütlendiği mekanlardan tüketimin örgütlendiği mekanlara dönüşmüştür. Sunuş; Planlama ve Mimarlık alanını da çok derinden etkileyen bu gelişmelerin Türkiye ve İstanbul üzerinden irdelemesini yapmaya çalışacaktır.

 

Tarih: 20 Haziran 2009 Cumartesi


Saat: 14.00


Yer: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ek Binası Meşrutiyet Caddesi 7/7

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi

 

*A. Mücella Yapıcı

 

Eğitimini 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesinde eğitimi tamamlayarak; yüksek mühendis mimar unvanının aldı. Meslek yaşamına İstanbul Anakent Belediyesi Planlama Müdürlüğünde başladı. 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle kamuda ki çalışmalarından ayrılarak mesleğini eşi Memik Yapıcı ile birlikte serbest mimarlık alanında sürdürdü. 1999 Büyük Marmara Depreminden sonra Türkiye Kadın Hareketi ile ilişkilenerek ve Kadınlarla Dayanışma Vakfının (KADAV) kurucu üyeleri arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarından başlayarak Mimarlar Odası çalışmalarıyla aktif olarak ilgilendi. Özellikle Deprem ve Kentsel dönüşüm konularında aktif olarak kent inisiyatifleri ile birlikte çalıştı. Eşi ve ortağı Memik Yapıcının vefatı nedeniyle 2003 yılından itibaren serbest mimarlık alanındaki çalışmalarını sona erdirdi. Meslek yaşamını Mimarlar Odasında devam ettirmekte ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirme Danışma Kurulu ve Afet Komitesi sekreterliklerini, Prof. Dr. Günhan Danışman’ın eğitimi ve önderliğinde sözlü tarih çalışmaları yürütmektedir. Deprem ve Doğal afetler, Toplumsal Cinsiyet rolleri ve Mekan; Kent ve Kentsel Dönüşüm konularında ulusal ve uluslararası toplantı konferans, sempozyum ve etkinlikte düzenleyici ve katılımcı olarak yer aldı. Mimarlar Odası yayınları ve çeşitli yayın organlarında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.