22.07-BASIN AÇIKLAMASI-Sulukule Kentsel Dönüşümünün Halk Sağlığına etkileri

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

Değerli Dostlarımız,

Bilindiği gibi Kasım 2005’te İstanbul Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına alınan Sulukule Mahallesi‘nde Kasım 2007’den itibaren evler istimlak edilerek yıkılmaya ve bölge boşaltılmaya başlanmıştır. Kentsel Dönüşüm adı altında yapılan çalışmalar Sulukule’nin kültürel, sosyal dokusunu tahrip etmekle kalmayıp halk sağlığı konusunda da ciddi problemler yaratmıştır, yaratmaktadır.

Sulukule bölgesinde yaşanan bu sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerimizi dile getirmek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

Basın açıklamasının tarihi: 22 TEMMUZ 2008 SALI
Saat: 12.00
Yer: SULUKULE (Şükrü Pündük’ün Kahvesi – Sarmaşık Sokak No: 47)

Basın açıklamasına katılımınız Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yarattığı tahribata güçlü bir sesle dur diyebilmemiz için büyük önem taşımaktadır.

Hepimize kolay gelsin,

Dr. Hüseyin Demirdizen
Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu Yürütmesi adına