TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı: “2009 “Başka” Bir Yıl Olsun…”

Bir yılı daha geride bıraktık. Kapitalizmin vahşi dişlileri arasında öğütülen emeklerle, emekçilerle; savaşlarla, işgallerle; patlayan bombalarla, yıkılan ümitlerle…

 

2008’in önceki yıllardan farkı olmadı. Emeğin ve halkın aleyhine işleyen neo-liberal değişim süreci dünyada ve Türkiye’de her geçen gün etkisini daha fazla hissettirdi. Yoksullar daha fazla yoksullaştı, kapitalizmin derinleşen krizi emekçilerin sırtına daha çok yüklendi.

 

İşgaller, savaşlar durmadı; bombalar, silahlar susmadı; zenginler dünyayı paylaşamadı.

 

Ülkemizde yolsuzluklar, “deniz fenerleri”, “Ergenekonlar” bir taraftan, çözülmek bilmeyen Kürt sorunu bir taraftan, neo-liberalizm kıskacı bir taraftan halkımızı kuşatmaya devam etti.

 

Ama şimdi, yeni bir yıla girerken “Başka bir yaşam, başka bir Türkiye, başka bir dünya” için ümitlerimizi tazeleme zamanı… Şimdi mücadele etme zamanı…

 

Önümüzdeki dönemde, tüm dünyada kapitalist küreselleşmenin küresel krizi derinleşecek olsa bile, tam da şimdi hepimizin güçlerini birleştirme ve vahşi kapitalizmden kurtulma zamanı.

 

Şimdi, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti düzenine ve özgürlüklere kulak verme zamanı.

 

Şimdi çatışma ortamına; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamı savunma zamanı.

 

Dünyada da, ülkemizde de umut ancak başka bir yaşam arayışının güçlenmesinden geçiyor. Bugün başka bir ülke ve dünyaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Dünyanın içinden geçtiği bu dönemeçte, bizler insanlığın yok oluşa sürüklenmesine karşı özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hakim olduğu yepyeni bir dünyayı bugünden yaratmanın mücadelesini daha güçlü ve kararlı yürütmeliyiz.

 

Şimdi, barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak günlere dair umudumuzu korumanın zamanı.

 

2009, dünyadaki tüm halkların, emekçi kesimlerin daha aydınlık bir gelecek için omuz omuza yürüdüğü bir yıl olsun.

 

2009 başka bir yıl olsun, önceki yıllardan farklı olsun.

 

“Başka bir Türkiye’nin, başka bir dünyanın mümkün olduğu” inancıyla,

 

2009 insanlığın, kardeşliğin, barışın, emeğin ve mücadelenin yılı olsun.

 

 

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı