Peyzaj Mimarları Odası: “” 2009 ‘da Umudu Birlikte Örgütleyelim!”
Spread the love

8. DÖNEM YÖNETİM KURULU‘NDAN 2009 MESAJI

31.12.2008

2009 ‘DA UMUDU BİRLİKTE ÖRGÜTLEYELİM!

 

Büyük insanlık bir yılı daha geride bırakıyor.

Geride bıraktığımız yılın insanlığa kattıkları açısından muhasebesini yaparken çok yakınımızda, 2008 yılına bir dram daha yazılıyor. Siyonist İsrail, Filistin‘e yüzlerce ton bomba yağdırıyor, binlerce Filistinli‘ nin kanı yüzümüze, yüreğimize akıyor. 2008 yılının son günleri içimiz bir kez daha kanıyor.

Irak‘ ta ABD işgali 5 yılı geride bıraktı. 2008 yılı 1.000.000 (BİRMİLYON) Irak‘ lının ölümünü yazdı tarih kitaplarına. 2008 yılında Irak daha fazla talan edildi, bölündü, yağmalandı, yıkıldı. Demokrasi, refah, adalet gelmedi Irak‘ a ama, Powel‘ı, Zebarisi, Bush‘u, Rice‘si, Malikisi, Barzanisi, Talabanisi, işbirlikçisi daha sık gider gelir oldu ülkemize.

2008 yılı tarih kitaplarında bir de “Kriz” le okutulacak herhalde. ABD ‘ nin irrasyonel sosyo-ekonomik sisteminin ortaya çıkardığı krizin, dünyanın pek çok yerinde yüz binlerce çalışanın çalışma ve yaşam hakkını nasıl elinden aldığını ve almaya devam ettiğini izledik ve yaşadık. Pek çok ülkede toplu işten çıkarmalar devam ediyor.

Liberalizm, işbirlikçilik ve gericilik sarmalına sokulan ülkemizi kriz teğet geçti. Teğet geçen kriz Eylül‘ den bu yana 100 bine yakın çalışanın iş ve yaşam hakkını elinden aldı. Mart-Nisan‘ da krizin etkileri sertleşeceği öngörülürken, fatura yine çalışanlara çıkarılacak.

2008 yılı Cumhuriyetin tasfiyesi yolunda atılan adımların güçlendiği bir yıl olarak da kayda geçti. Anayasa değişiklikleri, özelleştirmeler, laiklik, halkçılık, hukuk devleti, sosyal devlet gibi kuruluş felsefesini ifade eden değerlere saldırılar arttı, önemli bir kısmı tasfiye edildi, toplumsal algıdan uzaklaştırıldı.  Bu değerlerin yerine cemaatçilik, her türlü devlet hizmetin paralılaştırılması, dinsel yaşam, piyasacılık, kadercilik ikame edildi. 2008 yılı Yüzyılın Soygun Hareketi Deniz Feneri‘ nin ve benzer vakıfların parasının ve prestijinin arttığı yıl oldu. Önce yoksullaştırıp sonra sadaka dağıttılar.

2008 yılının kamuoyunu fazlası ile meşgul eden diğer bir önemli olayı ise Ergenekon Operasyonuydu. Bir hukuk sürecinden çok operasyon niteliğinde işletilen sürecin gelinen noktada verdiği görüntü skandal ve komedi oldu. Hukuk devleti bu operasyonla güven yitirdi, onlarca kişi isimlerini bile duymadıkları bir örgütlenme ve iddialarla aylardır tutuklu yaşıyor. Kamuoyunun bildiği ve tutuklanan birkaç  “kirli ve karanlık isim” ise kafa karıştırmamalıdır.

İnsan hakları ihlali açısından 2008 yılı sınıfta kaldı. 1 Mayıs‘ ta İstanbul ‘ da kutlama yapmak isteyen sendikalar ve meslek odalarına uygulanan şiddet 12 Eylül günlerini aratır nitelikte oldu. İçlerinde sendika ve oda yöneticilerinin de bulunduğu 1000‘in üzerinde çalışanın gözaltına alınması çalışanların hak arama mücadelesine tahammülün boyutlarını göstermesi açısından ibret vericiydi. Grevlerin kolluk güçlerince dağıtılması, öğrencilerin üniversitelerde uğradıkları saldırılar, kolluk güçlerince sokak ortasında öldürülen vatandaşlar “Durmak Yok Yola Devam” sloganının anlamını uygulamalı olarak öğretti hepimize.

Doğal tarihi ve kültürel varlıklarımız geride bıraktığımız hiçbir yıl kadar çekmedi 2008 yılında çektikleri kadar… Kentsel dönüşüm altında kentler ranta açıldı, ormanlarımız yok edildi golf sahaları, oteller yapıldı yetmedi 2A, 2B sürekli ısıtılıp önümüze çıkarıldı, başta Ankara olmak üzere birçok şehir alt ve üst geçitlerle, katlı kavşaklarla köstebek yuvasına çevrildi. Merkezi ve yerel yönetimler, şeffaf, katılımcı, kapsayıcı birlikte üreten, iş yapan, gerektiğinde bilgi alan bir çalışma biçimini üretmek yerine “oldubittici”, “ben bilirimci”, bilimsellikten ve toplum çıkarlarından uzak bir yol izlediler. Ülkenin en yetkili ağzı ülke ve toplum çıkarları için mücadele eden TMMOB ve bağlı Odaları ideolojik davranmakla suçladı, cevabını aldı.

2008 yılı aynı zamanda zamların yılı oldu. Dünyanın en pahalı sayacını kullandık, fazla paralar toplandı, trilyonluk rantlar oluştu. Yetmedi Ocak-Aralık 2008 aralığında doğalgaza %80, elektriğe % 60 oranında zam yapıldı. Akla zarar zamlarla yurttaşa “paran kadar ısın, paran yoksa soğuktan öl” denildi. Bu süre zarfında işçi ve memur emeklilerinin maaşları % 5-7 oranında, kamu çalışanlarının ücretleri ise % 7,5- 10 Aralığında artırıldı. Çalışanların ücret artışları sadece doğalgaz ve elektrik zamları ile ortadan kalkarken, barınma, eğitim, ulaşım, sağlık gibi temel ihtiyaçlar çalışanlara yasaklandı.

Liste daha da uzatılıp, sayfalar doldurulabilir. Genel olarak 2008 yılında dünyamıza ve ülkemize baktığımızda insanlığın tarihsel olarak ilerleyebildiğini söylemek imkânsız görünüyor. Savaşların, işgallerin, yolsuzlukların, yoksullukların, zamların arttığı bir yılı geride bırakıyoruz.

Ölçeğinden bağımsız bu olumsuzluklar karşısında mücadele ve umut da  vardı. Irak‘ ta, Filistin‘ de ülkelerini savunan yurtseverler, Yunanistan‘ da insan hakları ihlali karşısında ayağa kalkan çalışanlar, Fransa‘ da eğitimin özelleştirilmesine karşı sokağa çıkan yüz binlerce lise öğrencisi… Kriz bahanesi ile işten atılan ama fabrikasını terk etmeyen işçiler, zamlara, yolsuzluklara karşı 29 Kasım‘ da meydanları dolduran yüz binlerce kamu emekçisi, işçi, üniversitelerde eşit-parasız eğitim diyen, karanlığa meydan okuyan üniversite öğrencileri, bağımsızlık isteyen binlerce yurttaş, ülke kaynaklarının satışına, kentlerin rantlaştırılmasına, ormanların yok edilmesine, doğal tarihi ve kültürel varlıkların tahribatına karşı sokağa çıkan, etkinlikler düzenleyen, hukuksal mücadele veren TMMOB, bağlı odalar ve içlerindeki yurtsever, aydın mühendis mimar ve plancılar…2008‘ in emek-onur-mücadele tahtasına adını yazdıranlar…

Mesleki mücadelemiz 2008 konjonktürünü bir dizi kazanımla geçirdi ve yol aldı. 2008 yılında açılan ihalelerde peyzaj mimarlarının yer alması konusunda verilen ısrarcı kavga etkili oldu. Resmi görüşmeler ve diplomatik ilişkilerin yanında açılan çok sayıda davada kazanımlar elde edildi. 2008 yılı Odamızın hukuksal savaşının ileriye sıçradığı ve kazanımlar elde ettiği bir yıl oldu.

Yaklaşık 2,5 yıl önce meclisten geçirilerek yasalaşan 5531 Sayılı Orman Müh., Orman Endüstri Müh. Ve Ağaç İşleri Endüstri Müh. Yasası, Odamızın 2,5 yıl boyunca yaptığı onlarca etkinlik, toplantı, görüşme, basın açıklaması ve mitingin ardından başlattığı hukuk süreci ile beraber yargıya takıldı. Yargı 5531 ‘in 4 yönetmeliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mücadele,  alınan somut kazanımla taçlandı.

2008 yılının 13 Mayıs‘ ında ikincisi kutlanan “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” bu sene peyzaj mimarlığı eğitiminin 40. yılı ile birlikte kutlandı. 2008 yılı Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kutlamalarını, ilkinden önemli oranda ayrıştıran olgu birçok şube, temsilcilik ve üniversitede yaygın olarak kutlanması oldu. Peyzaj Mimarlığı bu etkinliklerle çok daha fazla insan tarafından tanındı.

2008 Ekim ayında düzenlenen İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu ile Avrupa ve Ortadoğu‘ dan meslektaşlarımızla bir araya gelindi. Ulusal ve uluslararası boyutta çok yoğun katılımın sergilendiği sempozyumda farklı ülkelerden meslektaşlarımızla peyzaj mimarlığının geleceğini birlikte tartıştık.

Yine 2008 yılında Oda örgütlenmesi ve kurumsal kimliğin üretilmesi konusunda atılan kararlı adımlar az da olsa karşılığını üretti. Odamızın bütün veri bankasını tek bir yazılım altında toplayan otomasyon sistemi pemop (Peyzaj Mimarları Odası Bilgi İşletim Sistemi) 2008 yılı başlarında üyelerimize açılarak Oda-Üye arasındaki işlemlerin kısalmasını ve üyelerimizin kendi adlarına yapılan bütün işlemleri izleyebilmesi olanağını sağladı. Bunun yanında 2008 yılı içinde yapılan 850‘ ye yakın yeni üye kaydı diğer yıllara oranlandığında küçümsenemeyecek bir artışı ifade etti. Meslek içi eğitimlere özel olarak eğilindi ve bu konuda çalışmalar artırıldı.

Mesleğin ve Oda örgütlülüğün geleceği olarak düşündüğümüz peyzaj mimarlığı öğrencileri PMOGenç ile çalışmalarını ve üretimlerini artırdı. Yeni eğitime başlayan üniversitelerde yeni temsilcilikler kuruldu. 2008 Mayıs ayında Kuşadası‘ nda yapılan PMOGenç Uluslar arası Öğrenci Çalıştayı ve 2008 Ağustos ayında ikincisi Erzurum‘ da yapılan PMOGenç Erzurum Yaz Kampı geçtiğimiz yılın Oda öğrenci örgütlenmesi açısından kayda değer nitelikteydi. PMOGenç 2009 Nisan ayında Ulusal Öğrenci Sempozyumu‘ na, Mayıs ayında ELASA Minimeetig Turkey‘ e, Haziran ayında PMOgenç 3. Yaz Kampına, Kasım ayında Öğrenci Kurultayı‘ na hazırlanıyor. Çıta yükseliyor.

2008 yılında 14 yıllık hayal gerçek oldu. Zor şartlar ve olanaksızlıklarla kurulan, gelişen, ayakta duran Odamız 2008 Genel Kurulunda alınan yetki ile önemli bir başarıya imza atarak kendine ait bir mülk satın aldı. “Bir Tuğla da Sen Koy Kampanyası” sürecinde üyelerimizden gelen destek, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası‘ nın dayanışması ile, “Kurumsal Kimlik-Güçlü Örgütlenme” hedefine daha fazla yakınlaşıldı. Plan ve hedeflerimize uygun kendimize ait bir mülk 2008 yılı sonlarında 8. Dönem Yönetim Kurulu tarafından Odamıza kazandırıldı. Gelecek nesillere armağanımız önemli bir miras edinildi.

2009 yılına saatler kaldı. 2008 yılının ülkemiz ve dünya açısından yeni yıl için iyi bir referans olmadığı ortada…

Lakin YENİ UMUTTUR, HEYECANDIR, BEKLENTİLERDİR. 
Böyle bir dünya ve Türkiye‘ de EN FAZLA DA MÜCADELEDİR.

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel karakteri düşünebilmesi değil, DÖNÜŞTÜREBİLMESİ, ŞEKİL VE YÖN VEREBİLMESİDİR.

2009 yılı umudu yeniden örgütlemenin adı olmalıdır.

2009 yılı yaşanılabilir dünya ve ülke için dönüştürme ve mücadele etme yılı olmalıdır.

2008 de
” Ustalaştık biraz daha
Taşı kırmakta,
Dostu düşmandan ayırmakta…”

2009 da
”Dinleyip diyecek çok.
Fakat uzun söze vaktimiz yok.
YÜRÜYELİM…”

Saygılarımızla.

TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
8. Dönem Yönetim Kurulu


Spread the love