Peyzaj Mimarları Odası: “”Güvenpark’ın Peyzaj Bütünlüğü Bozulamaz, Park’ın Alt ve Üst Kotlarında Yapılaşmaya İzin Verilemez.”
Spread the love

iDARE MAHKEMESİ KARARINI VERDİ: “GÜVENPARK’IN PEYZAJ BÜTÜNLÜĞÜ BOZULAMAZ, PARK’IN ALT VE ÜST KOTLARINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERİLEMEZ.”

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 4 Mart 2005 tarihli, ”Güvenpark’a ilişkin minibüs ve otobüs durağı olarak kullanılan alanın alt kotlarında yapılaşmaya izin verilmesine imkân tanıyan kararını dava etmiştik.

Ankara 12. İdare Mahkemesi kararını 4. yıl sonra nihayet açıkladı. Mahkeme, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, halen dolmuş ve belediye otobüslerine durak olarak ayrılan sahanın altına yer altı çarşısı ve garaj katları yapılması ile mümkün kılan 4 Mart 2005 tarihli kararını iptal gerekçesinde “GÜVENPARK’IN PEYZAJ BÜTÜNLÜĞÜNUN BOZULAMAYACAĞI, PARK’IN ALT VE ÜST KOTLARINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERİLEMEYECEĞİNE” dikkat çekmiştir.

Süreç Nasıl Gelişmişti?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1. Derece Sit Alanı olan Güvenpark’ın tasarımına ilişkin kentsel tasarım proje yarışması düzenlenebilmesinin, halen dolmuş ve belediye otobüslerine durak olarak ayrılan sahanın altına yer altı çarşısı ve garaj katları yapılması ile mümkün olabileceği iddiası ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna 2005 senesinde başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren kurul ise, 4 Mart 2005’te, ”kentsel tasarım projesinin yarışma yoluyla elde edilmesini prensipte uygun bulmuş, Güvenpark’ın diğer alanları ayrık tutarak Büyükşehir Belediyesi’nin isteği doğrultusunda dolmuş ve otobüs durak yeri olarak kullanılan sahanın alt kotlarında düzenleme ve yapılaşmaya gidilmesine imkan veren” bir dava konusu kararını almıştı.

Karar tarihinde Güvenpark’ın korunması için TMMOB Peyzaj Mimarları Odası önderliğinde meslek odalarına çağrı yapılmış ve Cumhuriyet tarihinin bu önemli anıtının bütünlüklü bir şekilde korunması için ne pahasına olursa olsun mücadele edileceği kamuoyuna duyurulmuştu.

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI KARARA NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Güvenpark’ta Büyükşehir Belediyesi’nin isteğinin parkı yok edeceği, park alanında yer altı çarşısı ve garaj katları yapılmasına izin verilmesi halinde parkın peyzaj bütünlüğü başta olmak üzere bitki örtüsü ve parkın ve içerisindeki anıtların silüet etkisinin geri dönülmez bir biçimde bozulacağını ileri sürmüş ve Koruma Kurulundan bu isteği geri çevirmesini istemişti.

Koruma Kurulu ise kararında Güvenpark’ın diğer alanlarında yapılaşmaya izin vermemiş ancak halen minibüs durağı olarak kullanılan alanı bu kapsamda değerlendirmemişti.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası da kurul kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesinde dava açmış, davayı Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’ne ihbar ederek Güvenpark’a sahip çıkılmasını istemişti.

Dava ile ilgili incelemesini tamamlayan Ankara 12. İdare Mahkemesi, Güvenpark’ın bir bütün olarak korunması gerektiğinden Koruma Kurulu’nun, minibüs durağı olarak kullanılan kısmın proje dışına çıkarılmasına imkân veren davaya konu kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir.

Mahkemenin kararı 20 Kasım 2008 tarihinde Odamız hukuk müşavirliğine tebliğ edilmiştir.

21 Kasım 2008 tarihinde toplanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ise 3717 no’lu kararı ile mahkemenin kararının temyiz edilmesine, uygulama için temyiz sonucunun beklenmesine karar vermiş ve durumu 26 Kasım 2008 tarihli yazısı ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na bildirmiş, yazıyı Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesine, Ankara Valiliği ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.

ŞİMDİ NE YAPILMALI?  

Mahkemenin kararı açıktır. Güvenpark’ın 1. Derece doğal sit olarak tescilli olduğu unutulmamalı ve Cumhuriyet tarihimizin anıtı ve mimari mirası özelliği taşıyan ve peyzaj bütünlüğü ile Ankara Kızılay merkezinin adeta nefes aldığı bir alanın her ne şekilde olursa olsun yapılaşmaya açılması kararından bir an önce vazgeçilmelidir.

Mahkemenin gerekçesinde de belirttiği alanın bütünlüğünün korunmasına kamu yararı vardır.

Büyükşehir Belediyesi, 1997’de de istediği ancak o dönem Koruma Kurulu’nca reddedilen otobüs ve minibüs duraklarının zemin altına alınmasını önerisinden derhal vazgeçmelidir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 1997 senesinde reddettiği aynı önerinin arkasında durmalı, 2005’te bu öneriyi neden kabul ettiğini kamuoyuna açıklamalı, 21 Kasım 2008 tarih, 3717 no’lu kararından geri dönerek mahkeme kararına derhal uymalı ve hükmü temyiz etmekten kaçınmalıdır.

Kamuoyuna duyurulur.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Yönetim Kurulu


Spread the love